Grote bedrijven waarschuwen voor mislukken topsectorenbeleid

07-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het zogeheten topsectorenbeleid dreigt op een mislukking uit te lopen. Dat stellen 13 grote bedrijven – AkzoNobel, DSM, Unilever, Fokker, FrieslandCampina, Lanxess Elstomers, Lawter, Pacques, Rijk Zwaan, Sabic, Tata Steel en Tijin Aramid in een brandbrief aan het ministerie van Economische Zaken (EZ.) De bedrijven vrezen voor het verlies van toegepast onderzoek in hun sectoren.

De 13 bedrijven stellen dat zij te weinig financiële steun krijgen van publieke financiers van ­wetenschappelijk onderzoek, zoals NWO en TNO. De bedrijven schrijven dat de procedures om geld van NWO te krijgen niet alleen tijdrovend zijn, maar ook zo’n hoog wetenschappelijk niveau vereisen dat niet van een ‘industriegestuurde aanpak kan worden gesproken’. Dat laatste is wel het doel van het innovatiebeleid.

De bedrijven merken op dat er te weinig geld beschikbaar is voor instituten waarin bedrijven en universiteiten al langer met succes samenwerken. Deze zogenoemde technologische topinstituten zijn volgens de brief cruciaal om ­publiek-private samenwerking van de grond te krijgen. ‘Succesvolle onderzoeksprogramma’s bevinden zich daardoor op een doodlopende weg’, stellen zij.

Hans de Groene, algemeen directeur van NWO, beschouwt de brief niet zozeer als een aanval op zijn organisatie. Volgens hem is het schrijven vooral een noodkreet aan het ministerie van EZ om de Technologische Topinstituten te behouden. Zij dienden als coördinatiepunten voor de destijds ook al beoogde gemeenschappelijke inspanningen van bedrijfsleven en kennisinstellingen om tot innovatieve producten en processen te komen. Het geld daarvoor kwam van het ministerie, uit de aardgasbaten en uit de private sector. Bedrijven bepaalden de onderzoeksvragen. Daarmee vergeleken hebben de NWO’s van deze wereld veel meer noten op hun zang voor cofinanciering van een onderzoeksproject.

Het ministerie van EZ wil alleen kwijt dat het in gesprek gaat met de briefschrijvers.

Bron: Financieele Dagblad