Grolsch realiseert een waterbesparing van ongeveer 200 miljoen liter over de laatste 5 jaar

10-10-2014 \\ Over onze leden

Bierbrouwer Grolsch realiseerde de afgelopen jaren flinke besparingen op het waterverbruik per hectoliter bier. Het waterverbruik is sinds 2009 gedaald met in totaal ongeveer 200 miljoen liter. Van 4,4 hectoliter water per hectoliter bier zitten we nu op een waterverbruik van 3,5 hl/hl. Het bewust en doelgericht werken aan water- energie- en CO2-verbruik en het alert maken van medewerkers hierop levert hele concrete resultaten. Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, staat Grolsch even stil bij haar resultaten op het gebied van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen gedurende de afgelopen jaren. De resultaten zijn met een nadere toelichting op de verschillende initiatieven na te lezen in het magazine Duurzaam & Verantwoord Ondernemen van Grolsch.

Educatieve logo’s op verpakkingen
Naast enkele concrete projecten op het gebied van water-, energie- en CO2 -besparing heeft Grolsch het afgelopen jaar als eerste Nederlandse brouwer al haar verpakkingen van bier voorzien van een drietal educatieve logo’s: geen alcohol onder minderjarigen, geen alcohol tijdens zwangerschap en geen alcohol in het verkeer. Met behulp van deze logo’s wil Grolsch het bewustwordingsproces voor verantwoord alcoholgebruik verder stimuleren. Deze actie is met name in de media niet onopgemerkt is gebleven. Dat vinden wij een goed teken, op die manier blijft dit onderwerp op de maatschappelijke agenda.

Nieuwe duurzaamheidsstrategie Prosper
Aan de hand van de SABMiller ‘Ten Priorities, One Future’-aanpak hebben we op het gebied van duurzaamheid grote stappen gezet. Maar het kan altijd beter. Daarom formuleerde SABMiller enkele nieuwe ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende vijf jaar. Het programma, Prosper, vervangt de huidge duurzaamheidsaanpak.

Vanuit SABMiller willen we voor 2020 de volgende doelen bereiken:

·         Lokaal ondernemerschap stimuleren

·         Verantwoord alcoholgebruik bevorderen

·         Beschikbaarheid van water veiligstellen en gebruik reduceren

·         CO2 en afval reduceren
Aankomende periode gaat Grolsch haar strategie op het gebied van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen in lijn brengen met de nieuwe Prosper duurzaamheidsstrategie van SABMiller. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over Prosper.

Grolsch en duurzaamheid
Het Jaarmagazine Duurzaam & Verantwoord Ondernemen F14 geeft een goed beeld van de initiatieven en activiteiten die Grolsch op dit gebied heeft ondernomen in het afgelopen jaar. We willen laten zien dat duurzaamheid onmisbaar is in het dagelijks handelen binnen ons bedrijf en zich niet beperkt tot de Dag van de Duurzaamheid.