Groene Kennispoort Twente: Het gaat om interactie en de wil om samen te werken

03-03-2014 \\ Innofood nieuws

 
Woensdag 19 februari jl. heeft de Groene Kennispoort Twente zijn eerste lustrum gevierd met een succesvol congres. Na afloop waren er lovende woorden, goede sprekers, mooie resultaten, een samenwerking om trots op te zijn! Op naar de volgende vijftig jaar aldus de gedeputeerde van Overijssel, mevrouw Hester Maij.
 
De Groene Kennispoort Twente is een samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap en acht onderwijsinstellingen. Het is een netwerkorganisatie en het heeft als doel om met de vijf O’s (onderwijs, ondernemers, overheid, omgeving en onderzoek) projecten op te starten om zo een bijdrage te leveren aan innovaties in Twente en studenten de kans te geven om te leren in de praktijk aan echte vraagstukken.
 
Alleen in het schooljaar 2012 – 2013 zijn er al bijna 100.000 studenturen weg gezet in Twente. De studenten hebben onder andere gewerkt aan de invulling van de stadsranden van de Netwerkstad Twente, aan verbetering van de bijendracht, aan een regionale voedselstrategie, aan de ontwikkeling van het Reggedal, een faunapasssage en een cascomethodiek.
Jaarlijks worden er veertig tot vijftig projecten opgepakt onder de vlag van de Groene Kennispoort Twente.
 
Naast terugkijken naar de mooie resultaten werd er tijdens het congres vooral ook vooruitgekeken. De sprekers gaven een mooie uiteenzetting van de kansen voor de regionale economie. Hester Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel gaf aan dat  de Groene Kennispoort Twente de grote provinciale investeringen in het landelijke gebied heeft versterkt met kennisontwikkeling en haar netwerkkracht.
Jeroen Gosse, regioambassadeur van het ministerie van Economische Zaken, wees op de Nederlandse innovatiekracht en  het belang dat het onderwijs participeert in de regio. Doordat studenten de opgedane kennis gelijk in praktijk brengen,  kan de regio daarmee permanent naar de toekomst kijken en met de omgeving bezig zijn.
 
Voor de pauze werd nog de nieuwe promotiefilm met daarin vele projectvoorbeelden getoond:
 

 
Het gaat bij de Groene Kennispoort Twente ook om samenwerking. Dirk Duijzer, directeur van Rabobank Nederland, nam de aanwezigen mee naar het verleden, waar 100 jaar geleden de basis werd gelegd voor de Rabobank, de coöperatie en daarmee de regionale participatie. ‘Het gebied waarin je samenwerkt moet niet te groot worden, je moet elkaar kennen en het voordeel van elkaar zien’. Samenwerken met bedrijven is in deze heel belangrijk.
 
Jos Roemaat, voorzitter Natuurlijk Platteland Oost, sloot hierop aan. Hij wees op het grote belang van gebiedscoöperaties. “Maar het gaat niet alleen om leuk samenwerken, het moet ook wat opbrengen, pegels; geld en welvaart”. Volgens Roemaat kan de Groene Kennispoort Twente partijen verbinden en nieuwe innovatieve concepten ontwikkelen.
 
Uiteraard waren er ook studenten die bereid waren om te vertellen waar zij mee bezig zijn. Zeven studenten van de Wageningen Universiteit ontwikkelen in twee maand tijd een regionale voedselstrategie met daarin de marktkansen voor de biologische zorgboerderij de Viermarken. Leerzaam en leuk noemen de studenten het, opeens krijgen we te maken met belangen, echte klanten en echte vragen.
 
Ter afsluiting was er tijd om te netwerken tijdens een heerlijke lunch. Ook kregen de gasten nog een echt Twentse lekkernij mee; Viermarkense koekjes en Twentse bonen, want als er niet wordt gezaaid wordt er ook niet geoogst!