Groene Gezondheid, nieuw lectoraat Herman Peppelenbos

03-02-2014 \\ Innofood nieuws

            

    
Nieuw lectoraat Groene Gezondheid bij HAS Hogeschool:
 
“Welke bijdrage levert de tuinbouwsector aan het terugdringen van de sterk oplopende zorgkosten?”
  
HAS Hogeschool heeft per 1 december 2013 een nieuw lectoraat ingesteld: het lectoraat Groene Gezondheid met als lector dr. ir. Herman Peppelenbos. Het nieuwe lectoraat richt zich op het vergroten van de bijdrage van de tuinbouwsector aan het terugdringen van de zorgkosten. Het gaat om het vormen van slimme allianties met aandacht voor zowel de teelt van gezonde(re) tuinbouwgewassen als de consumptie van groente en fruit. Door bij te dragen aan gezonde eetpatronen wil dit lectoraat bijdragen zorgen voor impact op onze gezondheid en vitaliteit.
  
Samenwerken met andere instellingen is belangrijk voor HAS Hogeschool. Vanuit het lectoraat zal met verschillende partners worden samengewerkt, onder meer met Wageningen UR en Maastricht University. Het lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken.“Als lector Groene Gezondheid ga ik mij richten op onderzoek en onderwijs aan tuinbouwgewassen en –producten die nog beter bij kunnen dragen aan een gezond eetpatroon van mensen”, stelt dr. ir. Herman Peppelenbos. “Ook wil ik meer zicht krijgen op belemmeringen voor het eten van verse groente en fruit en de kansen om daar verandering in te brengen.”
  
Projecten
Peppelenbos is sinds een aantal jaren voor zowel de overheid als voor het bedrijfsleven betrokken bij diverse projecten naar voeding en gezondheid. “Preventie van chronische ziekten, maar ook het voorkomen van ondervoeding en het ondersteunen van herstel na ziekte zijn doelstellingen van die projecten. Al deze vormen van preventie kunnen bijdragen aan het terugdringen van de oplopende kosten in de zorg.”
Preventie kan bijvoorbeeld inhouden het eten van voldoende groente en fruit, maar Peppelenbos geeft aan dat maar weinig mensen dat halen. “Om hier een verandering in aan te brengen is een samenwerking nodig van bedrijfsleven en overheid, maar ook van andere stakeholders als de zorg en het onderwijs. Graag wil ik me inzetten om deze brede alliantie verder vorm te geven en het onderwijs te betrekken in het totale proces van veredeling , naoogst, productontwikkeling, verkoopkanaal en consument.”
  
CV
Dr. ir. Herman Peppelenbos studeerde biologie aan Wageningen University en deed jarenlang onderzoek op het gebied van naoogst-technologie, voedselkwaliteit, en voeding en gezondheid. Ook was hij lid van het programmateam ‘Voeding en Gezondheid’ van de Groene Kenniscoöperatie. Sinds 2010 is hij programmaleider Doelgroepspecifieke Voeding bij Food & Biobased Research en projectleider van diverse projecten waaronder ‘Cater with Care’. Ook richt hij zich op het opzetten van consortia van bedrijven voor projecten binnen de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en AgriFood.