Groeipunt: Leven lang leren bij Enkco en vele andere bedrijven

18-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 
Je stapt met het AOC-diploma op zak de groene werkwereld binnen. Je hebt genoeg kennis om een goede start te maken. En die kennis kun jij jouw leven lang op peil houden. Dankzij Groeipunt kan jouw groene werkgever namelijk alle scholing inkopen die nodig is om goede werknemers te houden. En daarmee zorgt hij voor een bloeiend bedrijf. Twee vliegen in één klap, met dank aan AOC Oost dat Groeipunt in 2000 voor bedrijven in het leven riep.
“Groeipunt is er voor bedrijven in het groene domein, in de meest brede zin van het woord. We begonnen met cursussen en trainingen en daar zijn BBL-opleidingen bij gekomen. De werknemers halen daardoor via Groeipunt officieel erkende MBO-diploma’s”, vertelt Tom Lucassen, directeur van Groeipunt.
Accountmanager Richard Langeslag: “We hebben in het groene domein veel mensen nodig. In 2020 is de helft van de mensen die nu in de zuivelsector werken, bijvoorbeeld met pensioen. We hebben dus nieuwe instroom nodig. Maar ook goed opgeleid personeel.”
Hij kijkt samen met de opdrachtgevers welke scholing nodig is en die wordt op de werkvloer gegeven. “De bedrijfsscholen zijn weer terug. Dat betekent dat de medewerkers leren wat zij in hun dagelijkse werk nodig hebben. Tom Lucassen: “Het aantrekkelijke van Groeipunt voor ondernemers is ook, dat de opleiding op elk moment kan starten.”
 

Meer lol in werk

Malou Spanjaard is operator bij Enkco Foodgroup in Holten, waartoe onder meer ook het vegetarische merk Vivera behoort. Malou heeft via Groeipunt Voedingsmiddelentechnologie 2 gedaan. Ze nam deel aan het project Talent4Food waarin een groep foodbedrijven gezamenlijk opleiden voor de arbeidsmarkt. Malou: “Je komt dingen te weten over het voedingsproces, waarmee je in je werk niet altijd in aanraking komt. Je snapt daardoor beter waarom je doet, wat je doet. Microbiologie vond ik daarom heel interessant. Ik weet nu veel beter wat de risico’s van bacteriën zijn en waarom hygiënisch werken zo belangrijk is. Ik vind mijn werk nu veel leuker.”
 
Voor haar functie hoefde Malou de opleiding in principe niet per se te volgen. Anouk Boers, medewerker P&O: “Nee, maar medewerkers die enthousiast zijn en weten wat ze doen, geven het goede voorbeeld. Collega’s nemen dat over, dus het verhoogt de kwaliteit van het werk.” Malou gaat zo weer een opleiding doen, als haar dat wordt aangeboden. “Ik heb al geïnformeerd naar niveau 3.”
 
Enkco begon bij Groeipunt enkele jaren geleden met de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent niveau 1, een tweejarige opleiding. “Nu gaan we verder met Voedingsmiddelentechnologie op niveau 2, die Malou dus al afgerond heeft. Niet iedereen doet opleidingen. Mensen aan de band hebben dat niet altijd nodig, wel als ze een team leiden en collega’s begeleiden. Een praktijkdocent van Groeipunt komt  om les te geven en onze teamleider begeleidt de medewerkers in de dagelijkse praktijk.”
 
De kansen op de arbeidsmarkt nemen daardoor ook toe. Anouk bevestigt dat, maar vindt dat geen risico: “Natuurlijk krijgen ze meer kansen, maar wij zijn een goede werkgever en de medewerkers zijn trots op wat ze hier doen.” En daar helpen prijzen aan mee! Enkco heeft onlangs de Vegan Award gewonnen voor de veganistische producten die Encko onder de merknaam Vivera ook in zijn assortiment heeft.
 
 

Maatwerk in ontwikkeling

De SWB en het daaraan gekoppelde Open Leerhuis zijn dik tevreden met Groeipunt. Dick van Keulen, manager groenvoorziening van de SWB: “Wij kopen opleidingen in om onze mensen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De begeleiding die daarvoor nodig is, kan heel veel zijn, maar ook heel weinig. Dat betekent aangepaste lesprogramma’s samenstellen en ter plekke geven. Dus niet op school, maar bij ons, in de werkvoorziening.”
 
Willy Weenk, coördinator Open Leerhuis vult aan, dat de lesmethodes vaak in de praktijk worden ontwikkeld. “Groeipunt zorgt er dan voor dat ze  voldoen aan de landelijke norm, want natuurlijk willen we dat onze medewerkers een erkend diploma krijgen.”
 
Dick Weenink: “Kijk, in de praktijk de mensen scholen, dat kunnen we zelf. De kunst is dat diploma voor elkaar te krijgen. Zeker bij veel van de medewerkers die wij hebben. Het gros behoort tot de kwetsbare groep, met vaak weinig goede ervaring met onderwijs. Dat vergt een heel andere manier van lesgeven. Je moet coachen.”
 
Daarnaast zijn er de nodige medewerkers die zonder startkwalificatie van school zijn gekomen. “Als ze hier komen, moeten ze vaak nog medewerkerskwaliteiten ontwikkelen, want de arbeidsmarkt vraagt om gemotiveerde medewerkers. Dus die kwaliteiten trainen wij hier ook”, aldus Willy Weenink. “En zo nodig zorgen we er met Groeipunt voor dat ze eveneens alsnog hun – vereiste – diploma halen.” De kansen op de arbeidsmarkt zijn goed: “Er is behoefte aan mensen op niveau 1 en 2, dus aan de doeners. En dat zijn de mensen die in onze doelgroep vallen.”
 
 

Modulaire leergang leiding geven aan en begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in reguliere bedrijven

Reguliere bedrijven krijgen nu of in de nabije toekomst te maken met werknemers met een afstand tot de arbeids­markt. De nieuwe Participatiewet zal dat bedrijven ook verplichten. Voor het begeleiden van deze doelgroep zijn met name de ‘soft skills’ onontbeerlijk. Er moet gekeken worden naar wat er goed gaat en niet altijd eerst naar wat er niet goed gaat.
 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met t. 0546-83 44 60 / groeipunt@aoc-oost.nl

 

 

Dit artikel verscheen in de huis-aan-huiskrant van AOC Oost