Green Protein Alliance luidt de noodklok over voedselbeleidsplannen overheid

08-05-2018 \\ Overig nieuws

De Green Protein Alliance (GPA), de nationale beweging die zich inzet voor de consumptie van meer plantaardige eiwitten, heeft vandaag een Open Brief gestuurd, gericht aan het Kabinet en de Tweede Kamer. Daarin wordt alarm geslagen over de voedselbeleidsplannen van ons land.

Volgens de GPA ontbreekt in deze plannen serieuze aandacht voor het meest urgente voedselthema van deze tijd: een overconsumptie van vlees en zuivel. Daarmee onderkent het Kabinet onvoldoende de noodzaak van een houdbaar voedselsysteem.

 

De GPA spreekt van ‘een dreigende stap terug’ in het voedselbeleid, aangezien de plannen van Minister van LNV Carola Schouten en Staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis zich vooral richten op het behoud van het huidige landbouwsysteem en het tegengaan van voedselverspilling in de keten. Jeroen Willemsen, woordvoerder van de GPA: “Dat laatste klinkt natuurlijk heel sympathiek, maar gaat voorbij aan het feit dat de grootste voedselverspilling voortkomt uit het gebruik van plantaardig eiwitrijk voedsel, geschikt voor humane consumptie, als veevoer. Momenteel gaat 1/3 van al het eetbare graan en 90% van alle voedzame soja naar de diervoedingsindustrie. Daar zouden heel veel monden van gevoed kunnen worden. Consumptie van meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten is ook nog eens in lijn met de Schijf van Vijf, het is bevorderlijk voor de gezondheid”.

 

De beweging van fabrikanten, retailers, wetenschappers, NGO’s en overheidsinstellingen noemt het ‘vreemd en een gemiste kans’ dat de bewindslieden voorbij lijken te gaan aan de noodzaak om alle Nederlanders te stimuleren meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten te laten eten. Willemsen: “Het kabinet lijkt onvoldoende doordrongen van de urgentie en impact van de eiwittransitie. Er is namelijk geen ‘planeet B’. En die is noodzakelijk als iedereen op de wereld zoveel dierlijke eiwitten eet als wij in Nederland.”

 

Eiwittransitie belangrijkste gewenste aandachtsveld voor overheid

In de Open Brief wijst de GPA op twee recent verschenen adviezen, te weten de Transitieagenda Biomassa & Voedsel en het rapport ‘Samen naar een houdbaar Voedselsysteem’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Daarin wordt de eiwittransitie in niet mis te verstane bewoordingen als hét belangrijkste gewenste aandachtsveld voor de overheid aangeduid. Willemsen: “Dat deze adviezen niet centraal staan in de vijf actierichtingen van genoemde kamerbrief is voor ons onbegrijpelijk. Eens te meer nu talloze experts eensgezind oproepen tot overheidsactie en retailers, fabrikanten, NGO’s, wetenschap en onderwijs voor het eerst in de nationale historie hun krachten bundelen om de uitdaging aan te gaan.”

 

Volgens de GPA gebeuren noodzakelijke veranderingen in consumentengedrag niet vanzelf, maar tonen recente, succesvolle transities zoals het terugdringen van roken, het scheiden van afval en het toenemend gebruik van duurzame energie dat verandering van ons eetgedrag wel degelijk mogelijk is. “Dat vraagt dan wel om een grootschalige inzet van het kabinet en politiek Den Haag, in samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders”, aldus Willemsen. De GPA pleit dan ook voor ‘een brede maatschappelijke beweging’ die met maximale inzet en middelen werkt aan een gezonder en duurzamer Nederland. Willemsen: “Een Nederland waar iedereen weer geniet van meer plantaardige eiwitten op het bord.”

 

De volledige Open Brief is hier te lezen.