Gluten op maat voor coeliakiepatiënten?

09-04-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Begin 2013 heeft de Alliantie Voeding Start-Up Money toegekend aan een coeliakieproject. Het doel is om tot een evidence-based richtlijn voor coeliakiepatiënten te komen. Het strikte dieetadvies dat nu wordt gegeven blijkt in de praktijk vaak moeilijk hanteerbaar. Daarnaast bevat het dieet van coeliakie-patiënten over het algemeen te veel vet, suiker en zout en juist te weinig vezels, calcium, ijzer, magnesium vitamine B en D. De richtlijn beoogt de voedingsinname te verbeteren, en de voeding op maat af te stemmen, afhankelijk van de gevoeligheid voor gluten.
 
Met de Start-Up Money is inmiddels voedingskundige K. Bonet aangesteld om een projectvoorstel te schrijven. Om tot een subsidieaanvraag te komen, zal ook literatuuronderzoek en overleg met deskundigen plaatsvinden.
 
 
Bij coeliakie veroorzaken gluten een chronische ontsteking van de dunne darm. Vaak treden symptomen zoals diarree, gewichtsverlies en botontkalking op. Doordat voedingstoffen slecht worden opgenomen wordt de voedingstoestand negatief beïnvloed. Coeliakie komt bij ongeveer 1% van de Europese bevolking voor en het lijkt nog steeds toe te nemen. Momenteel bestaat er voor coeliakie patiënten geen wetenschappelijk onderbouwde dieetrichtlijn. Het dieetadvies is meestal om gluten volledig te mijden. Dit is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Ondermeer door de striktheid van het dieet, maar ook is het niet altijd duidelijk welke producten gluten bevatten en hoeveel, door gebrekkige of onjuiste etikettering. In de praktijk blijkt er een verschil in glutengevoeligheid tussen patiënten te zijn. Wellicht kunnen sommige patiënten een minder strikt dieet hanteren.
 
 
De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor coeliakiepatiënten. Zo kan hun voedingstoestand en kwaliteit van leven verbeteren en daarmee de kosteneffectiviteit van hun behandeling. In het onderzoek zal gestart worden met het evalueren van de voedingsinname van coeliakiepatiënten. Via duplicaatporties zal de hoeveelheid gluten, macro- en micronutriënten in de voeding onderzocht worden. De gevoeligheid voor gluten zal door merkers in het bloed en via biopten van de proximale dunne darm worden onderzocht. Aan de hand van de resultaten zal een evidence-based ricthtlijn worden ontwikkeld, welke vervolgens in een interventieonderzoek geëvalueerd zal worden. Daarnaast zal het onderzoek ook aandacht hebben voor etikettering en voor de factoren die bepalen of patiënten zich al dan niet goed aan het dieet kunnen houden.
 
 
In het project wordt samengewerkt met het zorgpad ondervoeding dat sinds 2010 loopt in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarnaast zullen we samenwerken met het Rikilt, de Nederlandse Coeliakie Vereniging en het Wagenings Allergie Consortium. Zo is Dr. H.J. .v.d. Fels betrokken bij een gerelateerde projectaanvraag ‘Improving quality assurance of gluten free food products (Glu-F-Food)’, waarvoor subsidie is aangevraagd bij STW. Bij onvoldoende patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei zal worden samengewerkt met andere ziekenhuizen.

 

Bron: Alliantie Voeding