Gemeenteraad Berkelland stemt in met uitbreiding FrieslandCampina in Borculo

28-06-2013 \\ Innofood nieuws

De gemeenteraad van de Gelderse gemeente Berkelland verleent medewerking aan uitbreidingsplannen van FrieslandCampina in Borculo. Op 25 juni stemde een meerderheid in de gemeenteraad in met een wijziging van het bestemmingsplan die de uitbreiding mogelijk moet maken. FrieslandCampina wil een melkpoederfabriek bouwen waarin 150.000 ton melk per jaar wordt verwerkt. De nieuwe melkpoederfabriek is gepland op het bedrijventerrein Hambroek II in Borculo. Naast het realiseren van deze nieuwe melkpoederfabriek wordt een bestaande babyvoedingfabriek op de bestaande locatie uitgebreid.

De gemeenteraad ging tevens akkoord met het verleggen van een weg die voor de uitbreiding nodig is. Voor het extra vrachtverkeer komt een nieuwe aanvoerroute. Wanneer de geluidsnorm voor omliggende huizen wordt overschreven moet FrieslandCampina wel de noodzakelijke aanpassingen vergoeden.

Voor de plannen van de zuivelonderneming is ook steun van de provincie Gelderland nodig, Provinciale Staten beslissen daar binnenkort over bij de bespreking van de voorjaarsnota.

Bron: De Stentor, Gemeente Berkelland