Gemeenten staan achter regionale voedselinitiatieven

27-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Van de Nederlandse gemeenten ondersteunt 72% initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel (DRV). Slechts 10% van de gemeenten heeft echter een beleid of visie voor DRV. Van de gemeenten die nog geen beleid hebben, zegt 26% dit in de toekomst te willen gaan doen. Dat blijkt uit een digitale enquête van Alterra Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
 

Gemeenten zien een taak om duurzaam en gezond voedsel bij burgers onder de aandacht te brengen en initiatieven op dit vlak te stimuleren. Initiatieven die gemeenten het vaakst ondersteunen zijn: duurzaam inkopen voor de eigen organisatie of andere instellingen, voorlichting, educatie en bewustwording van gezond voedsel en het stimuleren van de verkoop van streekproducten.

De manier waarop gemeenten bijdragen aan DRV is in de eerste plaats communicatief, bijvoorbeeld door aandacht te geven aan initiatieven op de gemeentelijke website of in lokale media. Ook wordt vaak meegedacht en expertise geleverd aan initiatiefnemers. Financiële ondersteuning vindt plaats door duurzaam inkopen en door capaciteit-inzet.

Behoefte aan praktijkvoorbeelden
Kennisvragen die bij gemeenten spelen hebben vooral betrekking op de behoefte aan praktijkvoorbeelden over hoe gemeenten en private partijen gezamenlijk initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel kunnen ontwikkelen en implementeren, en daarbij bijvoorbeeld de afzet regelen aan zorginstellingen, bedrijfskantines, restaurants et cetera.

Zie voor meer informatie het rapport Duurzaam Regionaal Voedsel bij gemeenten op de site van Alterra.

Bron: Alterra Wageningen UR