Gemeente ’s-Hertogenbosch en HAS Hogeschool kiezen voor intensievere samenwerking

20-09-2013 \\ Innofood nieuws

  
Ondertekening convenant
 


De besturen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en HAS Hogeschool hebben vrijdag 20 september een convenant ondertekend om tot intensievere samenwerking te komen. Namens de gemeente ondertekenden burgemeester Ton Rombouts en wethouder Jan Hoskam. Dick Pouwels en Jan Denissen, respectievelijk voorzitter en lid van het College van Bestuur, deden dat namens HAS Hogeschool.
  
  
 

v.l.n.r. Jan Denissen (lid College van Bestuur HAS Hogeschool), Ton Rombouts (burgemeester Gemeente ’s-Hertogenbosch), Dick Pouwels (voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool) en Jan Hoskam (wethouder Gemeente ’s-Hertogenbosch).

  
’s-Hertogenbosch heeft, samen met de gemeenten in de regio Noordoost Brabant, de ambitie een innovatieve topregio in de agro- & foodketen te worden. De gemeente en HAS Hogeschool spelen daarbij een leidende rol. Samen willen ze de onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten in ’s-Hertogenbosch uitbreiden en de samenwerking met bedrijven verbreden. Ook willen ze de uitstraling van ’s-Hertogenbosch en de regio op het terrein van voeding en groene ruimte versterken. Daarom is besloten intensiever te gaan samenwerken, met één gezamenlijke agenda.
 
Ademgebouw
Eén van de onderwerpen uit het convenant is huisvesting. HAS Hogeschool heeft vanwege haar groei op korte termijn extra huisvesting nodig. HAS Hogeschool wil dit op innovatieve wijze vormgeven. Namelijk door samen met andere onderwijsinstellingen aan de Onderwijsboulevard een zogeheten ‘ademgebouw’ te realiseren. Een dergelijk gebouw moet ruimte bieden voor onderwijs en startende ondernemers. 
 
Huisvesting studenten
Ook gaat aandacht uit naar de huisvesting van studenten. De gemeente en HAS Hogeschool gaan samen optrekken om te komen tot een vraaggericht woningaanbod. Dat nieuwe aanbod moet ook passend zijn voor de internationale studenten die tijdelijk komen studeren en voor pas afgestudeerden. Een mogelijke oplossing wordt gezocht in de ombouw van leegstaande (kantoor)gebouwen.
 
 
Afspraken
Ook op andere fronten zijn afspraken op papier gezet:
 
       Gemeente en HAS Hogeschool gaan de evenementen ‘Food Design Experience’ en het HAS Year Event opwaarderen. Het doel daarvan is om de regio steviger op de kaart te zetten als excellente agrofood-regio. Daarnaast ontwikkelen ze samen met 5-Sterren Noordoost-Brabant een nieuwe jaarlijkse innovatiebeurs voor de agrofood-sector.
       HAS Hogeschool gaat intensiever samenwerken met Helicon MBO Groen en andere Bossche organisaties, die actief zijn in praktijkgericht onderzoek en advies op het gebied van agro, food en groene ruimte.
       Gemeente en HAS Hogeschool gaan ’s-Hertogenbosch benutten als proeftuin voor innovatieve ontwikkelingen. Dit vindt al plaats via gezamenlijke projecten voor stadslandbouw en gezonde voeding. Een  nieuw initiatief is de realisatie van een proeffaciliteit voor de kweek van insecten.
 
Stimuleren ondernemerschap
HAS Hogeschool is al 65 jaar in ’s-Hertogenbosch gevestigd en is uitgegroeid tot hét HBO-centrum van Zuid-Nederland op het terrein van agro, food en groene ruimte. De hogeschool groeit de laatste jaren met bijna 20% per jaar en trekt steeds meer internationale studenten aan. HAS Hogeschool heeft ondernemerschap hoog in het vaandel staan: de hogeschool werkt intensief samen met het bedrijfsleven en moedigt haar studenten actief aan om zelf ondernemer te worden. Ook is de HAS steeds actiever in allerlei onderzoeks- en innovatieprojecten, op het terrein van bijvoorbeeld groene materialen, voeding en gezondheid en food design.