Geluid enige knelpunt bij nieuwe melkpoederfabriek FrieslandCampina in Borculo

12-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

De nieuwe melkpoederfabriek die FrieslandCampina in het Gelderse Borculo wil bouwen zal geen problemen opleveren met de emissie van fijnstof, stank, trillingen, verkeer of voor de natuur. Mogelijk vormt de extra geluidsoverlast voor een aantal omwonenden wel een probleem. De gemeente Berkelland en FrieslandCampina proberen via extra maatregelen de overlast binnen aanvaardbare grenzen te krijgen.

Op 11 februari zijn de omwonenden van de fabriek in Borculo geïnformeerd over de voorlopige resultaten van de Milieu Effect Rapportage (MER). Op de Notitie Rijkweidte en Detailniveau, die tussen 9 en 22 januari ter inzage lag, zijn 8 reacties binnen gekomen. Vijf kwamen van omwonenden, drie van overheidsinstanties.

Om te voldoen aan de eisen moet de geluidszone rondom het Borculose industrieterrein uitgebreid worden. Verwacht wordt dat de gevelbelasting voor omliggende woningen maximaal 57 dB (A) zal worden. De gemiddelde isolatiewaarde van een woning is 20 dB (A), waardoor de geluidsbelasting binnenshuis 37 dB (A) zal zijn. En die belasting mag wettelijk gezien maximaal 35 dB (A) zijn. Alle woningen waarbij twijfel is over de geluidsbelasting zullen individueel onderzocht gaan worden. Met de bewoners wordt gekeken welke geluidswerende maatregelen mogelijk zijn. Die zullen worden vergoed.

Bron: De Twentsche Courant/Tubantia