Ga mee op handelsmissie naar Zuid-Duitsland met Lilianne Ploumen

10-03-2013 \\ Innofood nieuws
Knowhouse, het foodcluster dat vergelijkbaar is met Innofood en actief is op het gebied van innovatie in Zuidoost-Nederland, is onlangs door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om voor de handelsmissie naar Zuid-Duitsland van 3 t/m 6 juni onder leiding van Lilianne Ploumen (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) het programma voor de Topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (AF/TU) te organiseren.
Dit verzoek is een direct uitvloeisel van de profilering van de regionale Foodclusters bij de Topsector Agro & Food en de gesprekken die het Team Internationalisering van die Topsector recent met een aantal afgevaardigden van Knowhouse heeft gevoerd. Zeer bijzonder is, dat onze nieuwe Koning en Koningin in dezelfde periode een kennismakingsbezoek aan Duitsland brengen. In dat kader zullen zij ook aan enkele onderdelen van de economische missie deelnemen.  
Dit is een kans om vanuit de regionale Foodclusters ook internationaal gezamenlijk op te trekken. Met het ministerie is afgesproken, dat we een flink aandeel MKB-ondernemers in de delegatie nastreven. Er is voor AF/TU slechts plaats voor maximaal 15 deelnemers dus haast met aanmelden is geboden! De aanmelding sluit bovendien al op vrijdag 15 maart. 
Klik hier voor het door Knowhouse opgestelde programma. De collega’s van Knowhouse zijn nog volop bezig met de verdere invulling, die ze zo veel mogelijk willen laten aansluiten op de ondernemers die zich voor deze handelsmissie aanmelden. Ze staan uiteraard open voor programmasuggesties. De missie is gericht op het vinden van business opportunities en daarom zal ook gekeken worden naar een gebalanceerde samenstelling van de delegatie. Knowhouse is van plan er een succes van te maken. Maar daarvoor is deelname van ondernemers uit de regionale Foodclusters nodig!
Aanmelding dient ook te gebeuren via die website.