FrieslandCampina wil ook lactose in melkprijs waarderen

06-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

Voor zuivelonderneming FrieslandCampina wordt naast eiwit en vet, lactose steeds belangrijker. Vooral in producten als baby- en kindervoeding en zuiveldranken. Daarnaast is het een belangrijk component in ingrediënten voor de farmaceutische industrie en andere voedingsmiddelenbedrijven, wereldwijd. Dit is de basis van de groeistrategie zoals FrieslandCampina die in route2020 heeft vastgelegd. Het is dan ook belangrijk dat de samenstelling van de melk die de leden-melkveehouders leveren aan FrieslandCampina is afgestemd op de marktvraag. Om die reden buigen de leden van de coöperatie zich de komende weken over een voorstel om naast de melkcomponenten eiwit en vet in het vervolg ook lactose te waarderen.

Lactose is vooral van belang voor de productie van kinder- en babyvoeding, een van de belangrijke categorieën waarmee FrieslandCampina wil groeien. Hier is lactose nodig, omdat moedermelk 7% lactose bevat, waar koemelk maar 4.5% bevat. Ook zuiveldranken en basisproducten hebben lactose nodig. De lactose wordt in de vorm van poeders geëxporteerd naar de vestigingen van FrieslandCampina in Azië en Afrika. Hier wordt deze weer verwerkt tot eindproducten.

Met het vervallen van de melkquotering begin 2015 sluit de huidige systematiek waarin vet en eiwit een rol spelen niet goed meer aan bij de marktvraag. Het voorstel is om melkveehouders uit te gaan betalen op basis van de geleverde kilogrammen eiwit, vet en lactose. Met een vaste kilogram-prijsverhouding voor de componenten eiwit : vet : lactose van respectievelijk 10 : 5 : 1. Dit ‎betekent dat de ‎eiwitprijs altijd 2 keer zo hoog zal zijn als de die van vet en ‎‎10 ‎keer zo hoog ‎als die van lactose.‎ De negatieve grondprijs komt te vervallen.

Als de ledenraad akkoord gaat ‎met het voorstel, komt deze ‎verhouding voor een periode van 3 jaar vast te staan. Dit wordt gedaan zodat de leden-melkveehouders hun bedrijfsaanpak op het gebied van bijvoorbeeld voeding of fokkerij kunnen ‎afstemmen op de gekozen richting. ‎Op 17 december vindt besluitvorming plaats in de ledenraad. Als het systeem wordt goedgekeurd zal de nieuwe systematiek per 1 januari 2014 worden ingevoerd. ‎

Bron: FrieslandCampina