FrieslandCampina in actie tegen anti-sojalobby

07-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

Oerwoudkaas, de PvdD en filmpjes op YouTube die door FrieslandCampina zouden worden geblokkeerd. ’s Landst grootste zuivelonderneming gaat in het tegenoffensief met de feiten rondom het gebruik van sojaschroot.

 

 

De feiten op een rij:

Herkomst

Het sojaschroot, een co-product van de sojaproductie, dat de leden-melkveehouders van FrieslandCampina hun koeien voeren, is deels afkomstig uit gebieden in Zuid-Brazilië en Argentinië die ver buiten de oerwoudzones liggen.

Aandeel soja in voer

Een koe eet vooral gras (46%) en maïs (41%), aangevuld met krachtvoer (13%). 5% van dit krachtvoer bestaat uit sojaschroot. Dat is 0,65% van wat een koe in totaal eet!

Vervanging door Europees eiwit

Vervanging van soja door in Europa geteelde eiwitgewassen is op zich voorstelbaar, maar nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Samen met CLM heeft FrieslandCampina hier onderzoek naar verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat de opbrengst van de teelt van eiwitgewassen per hectare in Europa nog laag is. Om voldoende opbrengst te genereren is er dus onevenredig veel grond nodig. Grond die onttrokken moet worden aan de teelt van gewassen die voor menselijke consumptie bestemd zijn.

 

Lees hier het volledige artikel in Melkvee