FrieslandCampina: Biologische garantieprijs januari 44,50 euro

09-01-2013 \\ Innofood nieuws

De FrieslandCampina biologische garantieprijs voor biologische melk van januari 2013 bedraagt 44,50 per 100 kilo melk. De vetprijs bedraagt in januari 2013 4,63 euro per kilo. De eiwitprijs 7,83 euro per kilo. Dit is de eerste maand dat de nieuwe biologische garantieprijs wordt bepaald. Elke eerste maandag van de maand (rond 13.00 uur) wordt de biologische garantieprijs gepubliceerd op melkweb in de rubriek markt en onderneming.

De biologische garantieprijs is het bedrag per 100 kilogram melk dat FrieslandCampina gegarandeerd uitbetaalt aan haar biologische leden-melkveehouders. De biologische garantieprijs komt overeen met de gemiddelde jaarprijzen voor boerderijmelk, inclusief nabetaling en eventuele reservering op naam van de referentiebedrijven in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland. FrieslandCampina schat de biologische garantieprijs maandelijks in aan de hand van hoe melkprijzen van referentiebedrijven zich ontwikkelen. Wanneer een correctie op de inschatting van de melkprijzen nodig is, voert FrieslandCampina deze in een volgende maand door. Een eventuele jaarcorrectie voor de biologische garantieprijs kan tegelijkertijd met de jaarlijkse uitbetaling van de prestatietoeslag worden verrekend. De biologische garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw.

 

Biologische garantieprijs per maand

In euro, per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief btw:

 

Biologisch melkgeld januari 2013

In euro, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en een jaarleverantie van 500.000 kilo melk, exclusief btw:

 

Biologisch melkgeld januari 2013

In euro, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en een jaarleverantie van 500.000 kilo melk, exclusief btw:

In januari bedraagt het biologische melkgeld 46,13 euro per 100 kilo melk, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en een jaarleverantie van 500.000 kilo melk. In januari is er een seizoenstoeslag van 2,00 euro. Bedragen zijn exclusief btw.

Op basis van de maandelijkse biologische garantieprijs ontvangt een FrieslandCampina-melkveehouder melkgeld. Het melkgeld is gebaseerd op de hoeveelheid en het vet- en eiwitgehalte van de geleverde melk van het desbetreffende melkveebedrijf. Het verschil tussen de biologische garantieprijs en het melkgeld ontstaat door de verrekening van toeslagen (kwantumtoeslag en seizoenstoeslag) en heffingen (negatieve grondprijs, financiering van de regelingen, vaste kosten en seizoensheffing). In januari en februari geldt een seizoenstoeslag van 2,00 euro per 100 kilo melk. Van maart tot en met juli is er een seizoensheffing. In maart van 1,00 euro, in april van 2,00 euro, in mei van 4,00 euro, in juni van 5,00 euro en in juli van 4,00 euro per 100 kilo melk. In de maanden augustus tot en met december geldt een seizoenstoeslag. In augustus van 1,00 euro, in september van 2,00 euro, in oktober en november 4,00 euro en in december 3,00 euro per 100 kilo melk.
 

 

Bron: Biojournaal