FrieslandCampina gaat voor PlanetProof-keurmerk

19-09-2018 \\ Overig nieuws

FrieslandCampina heeft bij Stichting Milieukeur (SMK) aangegeven belangstelling te hebben voor certificering van zijn duurzame Top-Zuivellijn. Dit onder het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

FrieslandCampina wil zijn Top-Zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat laten certificeren door SMK. Dit wegens de integrale duurzaamheidsbenadering van het SMK-keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Ook het feit dat SMK een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-organisatie is, speelt hierbij een rol. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moeten de melk en zuivelproducten goed scoren op de duurzaamheidsthema’s dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet PlanetProof-melk voldoen aan de criteria voor weidegang en grondgebondenheid. Voor meer informatie zie http://www.frieslandcampina.com