Friesland wil zuivelprovincie van Nederland worden

11-03-2014 \\ Innofood nieuws

 

1,3 miljoen euro voor opleidingen in zuivelindustrie
 
De zuivelindustrie en zuivelopleidingen krijgen de komende tijd volop kansen. De provincie Fryslân stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar om gekwalificeerd personeel op te leiden voor alle nieuwe zuivelfabrieken in Fryslân en daarbuiten. Het bedrag uit investeringsprogramma ‘Wurkje foar Fryslân’ is bestemd voor de Dairy Chain, een keten van samenwerkende partijen binnen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Vandaag bood gedeputeerde Johannes Kramer de cheque aan op Hogeschool Van Hall Larenstein.
 
Voorbeeldproject
Directeur Wendy Haans-Zuidema van Hogeschool Van Hall Larenstein nam de cheque namens Dairy Chain in ontvangst. Dit gebeurde in de demo-fabriek van het opleidingsinstituut. Dairy Chain wordt binnen Wurkje foar Fryslân gezien als een voorbeeldproject, omdat onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek hierbij goed op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken. Hierbij gaat het uiteindelijk om het creëren van werkgelegenheid.
 
Fryslân: land van melk
Gedeputeerde Kramer: No ’t Fryslân sa stadich oan útgroeit ta dé suvelprovinsje fan Nederlân wurdt de fraach nei goed oplaad personiel hieltyd grutter. Tink bygelyks oan it tal minsken dat nedich is foar de trije suvelfabryken dy’t aanst op It Hearefean komme’. Het bedrag is bestemd voor de eerste fase, die bestaat uit nieuwe opleidingen in de zuiveltechnologie voor MBO en HBO. Maar ook voor het aanstellen van lectoren en de werving en opleiding van docenten in de moderne zuivelverwerking.
 
Dairy Chain
Binnen Dairy Chain werken partijen samen om een sterke zuivelketen te realiseren. Het betreft Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool, Nordwin College, Friesland College, Dairy Campus en UCF. Deze instellingen werken samen met FrieslandCampina, A-Ware, Fonterra, Ausnutria –Hyproca , AB vakwerk, Innexus (het netwerk van Food-bedrijven in Noord Nederland), de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen en de provincie Fryslân.
 
Open dag Hogeschool Van Hall Larenstein
Daarnaast maakte Wendy Zuidema-Haans bekend voor welke nieuwe opleidingen de werving onder studenten op de open dag (8 maart) zal starten. Het gaat om zuivelprocestechnologie (minor en major). Deze opleidingen brengen het zuivelprofiel weer terug naar Fryslân en het noorden.