Food4you onderzoekt mogelijkheden tot inbedding in World Food Center

06-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het bestuur van Food4you is op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor opzet, reikwijdte en continuïteit van haar jaarlijkse kennisfestival over gezond en lekker eten. In dat kader lijkt inbedding van het festival in het World Food Center Nederland (WFC NL) een aantrekkelijke optie, met name ook vanwege haar nationale doelstelling. Beide partijen gebruiken de komende weken om de mogelijkheden verder uit te diepen en daar concrete acties aan te verbinden.

Het WFC NL verricht op dit moment een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek en zal naar verwachting in 2016 zijn deuren in Ede openen. In de periode naar de oplevering toe zal er mogelijk met enige regelmaat aandacht worden geschonken aan initiatieven die straks een plaats kunnen krijgen in het WFC NL, waaronder de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voeding en gezondheid. Food4you kan met de opgedane ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan deze initiatieven.

Bron: Stichting Food4you