FNLI tevreden over uitkomsten Taskforce Voedselvertrouwen

14-06-2013 \\ Innofood nieuws

Integreren productintegriteit in kwalititeissystemen en hardere sancties belangrijke acties om vertrouwen in voedselketen te herstellen

De FNLI is bijzonder tevreden over het actieplan van de Taskforce Voedselvertrouwen dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid vandaag presenteerden. De FNLI is één van de deelnemers aan de Taskforce die in maart werd ingesteld door de staatssecretaris en minister naar aanleiding van incidenten met betrekking tot paardenvlees verkocht als rundvlees. De Taskforce heeft gewerkt met vijf breed samengestelde werkgroepen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. Hier komen in totaal zeventien concrete acties uit voort.

 

Philip den Ouden, directeur FNLI: ‘Dankzij inzet van zowel overheid als bedrijfsleven en betrokkenheid van alle schakels uit de keten was de Taskforce in staat om in relatief korte tijd een gedegen plan te maken. De oplossingen liggen met name in het uitsluiten van de ‘free riders’ uit de keten en het integreren van productintegriteit in de huidige kwaliteitssystemen. De FNLI heeft er vertrouwen in dat de oplossingsrichtingen uit het actieplan bij zullen dragen aan het behoud en herstel van het consumentenvertrouwen in de voedselketen.’

 

Risicoanalyses uitbreiden met productintegriteit

De levensmiddelenindustrie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het uitvoeren van de door de Taskforce gepresenteerde acties. Zo moeten bestaande risicoanalyses, die gericht zijn op voedselveiligheid, uitgebreid worden met risicoanalyses gerelateerd aan productintegriteit. Bovenop de huidige controles in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid, worden risicoprofielen opgesteld om ervoor te zorgen dat producten ook zijn wat ze pretenderen te zijn. Fabrikanten zullen hun inkoopvoorwaarden aanscherpen met een zogenaamde integriteitscheck.

 

Fraudeurs de keten uit

Eerder pleitte de FNLI voor hardere sancties: het is van groot belang dat overtreders opgespoord worden en fraudeurs de keten worden uitgezet, zodat gewerkt kan worden aan een hersteld vertrouwen in de industrie. De branchevereniging voor levensmiddelenproductenten is daarom verheugd over de actie dat de NVWA en het OM een gezamenlijke strategie formuleren om fraude in relatie tot voedselveiligheid en -integriteit (hard) aan te pakken. Ook het voorstel om tot hogere boetes voor overtreders te komen is volgens de FNLI positief te noemen.

 

Bron: FNLI