FNLI pleit voor hardere sancties bij overtredingen in voedselketen

05-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Levensmiddelenproducenten voeren extra controles uit op paardenvlees in rundvleesproducten

 

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) vindt het onacceptabel als ketenpartijen – en uiteindelijk consumenten – moedwillig onjuist geïnformeerd worden over de ingrediënten van voedingsmiddelen. De branchevereniging voor levensmiddelenproducenten vindt het van groot belang dat overtreders opgespoord en vervolgd worden, zodat gewerkt kan worden aan een hersteld vertrouwen in de industrie. De FNLI pleit daarom voor hardere sancties voor overtreders. De FNLI heeft haar leden actief opgeroepen om producten te analyseren op de afwezigheid van paardenvlees en heeft de onderzoeksresultaten gedeeld met de NVWA.

 

Bovenop de gebruikelijke, strenge controles in het kader van kwaliteit en voedselveiligheid, nemen levensmiddelenproducenten momenteel extra maatregelen om producten te analyseren op de afwezigheid van paardenvlees. De levensmiddelenproducenten hebben, in aanvulling op het onderzoek van de NVWA, geen paardenvlees aangetroffen in analysemonsters van rundvleesproducten.

 

De FNLI benadrukt dat het verkopen van paardenvlees als rundvlees een overtreding van de wet betreft en dat zulke overtredingen moeten worden bestraft. Om dergelijke praktijken te bestrijden, pleit de FNLI voor hardere sancties, zoals het uitdelen van hogere boetes. Het openbaar maken van de namen (‘naming & shaming’) van bedrijven die zich in de EU schuldig maken aan deze praktijken, kan volgens de FNLI ook een gepaste sanctie zijn.

 

De FNLI sluit zich aan bij het standpunt van Europese Commissaris voor de Gezondheid en Consumentenbescherming Tonio Borg dat de oplossing voor dit probleem in sancties moet worden gezocht. Volgens de FNLI werkt het huidige traceringssysteem goed. Producenten zijn in staat om snel op te treden en producten terug van de markt te halen, zodra niet wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden. Volgens de FNLI heeft elke schakel in de voedselketen daarbij een verantwoordelijkheid om alert te zijn op mogelijke overtredingen van de wet.

 

Bron: FNLI