FNLI doet oproep aan informateur Schippers

10-04-2017 \\ Overig nieuws

De FNLI heeft op 5 april een brief aan informateur Schippers verzonden. Een kopie is gestuurd aan de fractievoorzitters en de woordvoerders van de onderhandelende partijen.

In de brief vraagt de FNLI de onderhandelaars o.a. expliciete erkenning op te nemen voor het belang van de Agrifoodsector als één van de groeimotoren van de Nederlandse economie. Het toekomstige Kabinet wordt opgeroepen de internationaal leidende positie van de agrifoodsector blijvend te ondersteunen en in te zetten op de brede investeringsagenda zoals geschetst in NL Next Level van VNO-NCW. Door exportmogelijkheden – vooral binnen, maar ook buiten Europa – te optimaliseren, de gunstige vestigingscondities in Nederland onverminderd te bewaken en samen met de sector te investeren in Nederland als Innovatief Topland, kan de Agrifoodsector een internationale koppositie blijven behouden.

Ook vraagt de FNLI het komende Kabinet de doelstellingen op het terrein van verantwoorde voeding en een gezonde leefstijl kracht bij te zetten, door voortzetting van de Publiek-Private-Samenwerking via Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en de grote inzet van de sector in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling blijvend te ondersteunen. De FNLI roept de onderhandelaars op de transitie naar een circulaire economie te versnellen door in te zetten op een actief klimaatbeleid: stevige investeringen in geothermie, warmtenetwerken en het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie.

Lees de volledige brief hier.

 

Bron: FNLI