EU stimuleert aquacultuur in strijd tegen overbevissing

01-05-2013 \\ Innofood nieuws

U stimuleert aquacultuur in strijd tegen overbevissingVerstuur naar een vriend(in)Afdrukken

 

Tegenwoordig is tien procent van de Europese visconsumptie afkomstig van aquacultuur. Maar de productie is in de EU de afgelopen tien jaar gestagneerd, terwijl aquacultuur elders – vooral in Azië – een zeer snelle groei kent. De Europese Commissie heeft nu strategische richtsnoeren opgesteld om de ontwikkeling van de sector te stimuleren. Zij ziet aquacultuur als een manier om overbevissing tegen te gaan.


De Europese Commissie gaat met de lidstaten en belanghebbenden uit de sector samenwerken om een oplossing te vinden voor de problemen waar aquacultuur in de EU mee kampt. De nieuwe richtsnoeren creëren geen verplichtingen, maar helpen om de inspanningen van alle lidstaten te coördineren.

‘Aquacultuur kan de kloof helpen dichten tussen een steeds toenemende consumptie van vis en de afnemende visbestanden. In feite kan deze sector als haalbaar alternatief voor overbevissing dienen en zowel in de kustgebieden als in het binnenland groei en banen scheppen’, zegt EU-commissaris Maria Damanaki. In andere delen van de wereld kent deze sector een sterke groei. In de EU stagneert hij over het algemeen.

Daarom wil Damanaki de administratieve rompslomp verminderen en het concurrentievermogen van deze sector helpen vergroten. Ook wil zij een geïntegreerde aanpak van de ruimtelijke ordening bevorderen die ertoe bijdraagt dat viskwekers toegang krijgen tot ruimte en water. Aquacultuur moet in Europa aan de strengste normen voldoen. ‘Dit heeft kostenimplicaties voor de producenten’, beseft Damanaki, ‘maar correcte informatie over de kwaliteit van de producten, bijvoorbeeld op de etiketten, kan dit tot een concurrentievoordeel ombuigen en de perceptie van de consument verbeteren.’

De strategische richtsnoeren zijn gekoppeld aan de voorgestelde hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, die erop gericht is aquacultuur te bevorderen. In 2010 bedroeg de aquacultuurproductie van de EU 1,26 miljoen ton, ter waarde van 3,1 miljard euro. Dit komt overeen met ongeveer twee procent van de mondiale aquacultuurproductie.

 

Bron: VILT