Enquête over voedselverspilling voor ondernemers in de foodsector

10-04-2013 \\ Innofood nieuws

Stichting Greenport Venlo neemt deel aan het project FoRWaRD (Food Recovery and Waste Reduction). Om uiteindelijk binnen het project een online tool voor ondernemers in de foodsector te ontwikkelen, is het van belang de mening van deze ondernemers over voedselverspilling en wastemanagement te kennen. Daarom is een enquête onder ondernemers uitgezet.

FoRWaRD is een internationaal Leonardo da Vinci-project met de focus op ‘Lifelong Learning’. Het project beoogt een (gratis) online trainingsplan te ontwikkelen voor ondernemers in de foodsector (tuinbouwsector) om voedselverspilling en in het bijzonder verspilling in de versketen tegen te gaan. Voor de overtollige voedingsmiddelen wordt in het project een verbinding gemaakt met liefdadigheidsinstellingen. In Nederland betreft dit voedselbanken. Via een enquête onder ondernemers en voedselbanken wordt in beeld gebracht waar verspilling in de keten plaatsvindt en welke ideeën er bestaan om hier efficiënter mee om te gaan. Dit gebeurt ook in zeven andere landen die met ons deelnemen aan het project, te weten Italië (lead), Duitsland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Polen en Tsjechië. Op basis van deze gegevens wordt een praktische handleiding (via internet) opgezet waarmee u als ondernemer binnen uw eigen bedrijf van een programma gebruik kunt maken gericht op een efficiëntere inzet ofwel de vermindering van voedselverspilling. De training wordt voor Greenport Venlo door GreenBrains ontwikkeld. Voor de begeleiding van het trainingsplan is eveneens aansluiting gezocht bij GreenBrains.

De enquête (in het Engels) kan hier ingevuld worden.

Bron: Greenport Venlo