Elektronische marktplaats voor regionale levering aan zorg

22-01-2014 \\ Innofood nieuws

Vandaag om 17.30 uur biedt de BioVak-beurs in de IJsselhallen in Zwolle ruimte aan een workshop in het kader van het Praktijknetwerk ‘Mooie Maaltijd, kwestie van de juiste instelling’. Centraal thema: regionale levering aan de zorg van verse, waar mogelijk biologische producten. Dit thema is – los van bijvoorbeeld nieuwe vormen van productbewerking – één van de onderwerpen waar het genoemde Praktijknetwerk zich mee bezig houdt, om de kansen op regionale afzet aan zorgkeukens te vergroten.

Steeds meer producenten van verse voedingswaren zoeken naar alternatieve wegen om deze rechtstreeks te verkopen aan grootkeukens. Bijvoorbeeld aan de horeca, aan bedrijven en aan scholen, maar vooral ook aan zorginstellingen en ziekenhuizen. Omgekeerd zoeken deze zorgkeukens zelf ook in toenemende mate naar manieren om deze producten op het menu te kunnen zetten. Men ontdekt dat vers, regionaal en -indien mogelijk- biologisch eten bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. En dat daardoor de zorg- en medicatiekosten dalen.

Zorg voor BIOverijssel op de kaart

Hier en daar zijn er succesvolle projecten ontstaan, maar ‘opschalen’ naar structurele levering bleek tot nu toe bijna niet haalbaar. Matches maken tussen tegelijkertijd veel aanbieders en veel vragers (zoals op een gewone markt) was tot nu toe een logistieke brug te ver. Gebrek aan regie en transparantie zijn daarvoor belangrijke redenen. Dit kwam ook naar voren binnen ‘Zorg voor BIOverijssel op de kaart’, het project dat – in opdracht van de provincie Overijssel – tot doel had om het aandeel biologische producten van Overijsselse bodem in de zorgkeuken toe te laten nemen. Hierin kwamen diverse vormen van samenwerking tussen leveranciers en instellingen tot stand, maar structurele levering bleef lastig, uitzonderingen daar gelaten.

Elektronische marktplaats

Bij de zoektocht naar een manier om de stap naar structurele levering te kunnen maken kwam het bedrijf Iceberg Webshop Hands in beeld. Tijdens de workshop op de BioVak presenteert Martin Bongers van Iceberg in samenwerking met Hogeschool Windesheim, een eerste model van een elektronische marktplaats waarmee producenten en grootkeukens onbelemmerd zaken met elkaar kunnen doen.

De opzet is deze: via de marktplaats zetten producenten met regelmaat hun verse aanbod ‘online’. Een duidelijke verbetering bij de huidige situatie waarbij er weinig tot geen geen zicht is op het meest actuele aanbod van producten. Afnemers kunnen rechtstreeks bestellen bij de producenten. Daarbij kunnen zij ‘boodschappen doen’ op uiteenlopende kenmerken en keurmerken als SKAL, EKO-keurmerk, ‘onbespoten’, ‘kooktijd’, aantal kilometers transport, teelgebied, ras, et cetera. De afnemer betaalt een totaalbedrag, dat ook voor de producent zichtbaar is. Dit bedrag is inclusief extra gekozen opties zoals transport (wordt voor gezorgd), schillen, wassen, invriezen, portionering et cetera. De producent ontvangt op zijn beurt een vergoeding, die ook voor de afnemer zichtbaar is. De elektronische marktplaats komt in de loop van het jaar beschikbaar als ‘white label’ product.

Levering Dimence GGZ en Deventer Ziekenhuis

Naast de introductie van de elektronische marktplaats, is er in de workshop aandacht voor een recent uitgevoerde regionale leveringspilot aan Dimence GGZ en het Deventer Ziekenhuis, eveneens in het kader van het project ‘Zorg voor BIOverijssel op de kaart!’. De bio-teler, slager, AGF-groothandelaar en chef-kok delen hun ervaringen. Locatie van de workshop: Meerhal 4.

Interesse in deelname? Aanmelden kan met een mail naar: lasca@mooiemaaltijd.nl. Het Praktijknetwerk ‘Mooie Maaltijd – kwestie van de juiste instelling’ is mogelijk gemaakt door het Ministerie van EZ.

 

Bron: Biojournaal