EFSA meldt 1,6% overschrijdingen van de residunorm in 2010

13-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) meldt dat in 2010 bij 1,6% van ruim 77.000 voedselmonsters een overschrijding van de Europese normen voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen is gemeten. De cijfers zijn afkomstig van de 27 EU-lidstaten en van Noorwegen en IJsland. Tussen 2007 en 2009 varieerde het aandeel monsters waarbij de norm werd overschreden van 1,2 tot 2,3%. Overschrijdingen van de limieten kwamen in 2010 het vaakst voor bij haver, sla, aardbeien en perziken.

In 97,2% van de monsters die in 2010 werden onderzocht bleven de residuwaarden binnen de maximaal toelaatbare grenzen. De waarden die werden gemeten zijn geen aanleiding voor gezondheidsrisico’s voor de lange termijn. In 0,4% van de onderzochte monsters zou het gebruik van het verontreinigde voedsel een gezondheidsrisico voor de korte termijn hebben kunnen ingehouden.

De maximaal toelaatbare residunorm werd bij van buiten de EU geïmporteerde producten in 7,9% van de onderzochte monsters overschreden en maar bij 1,5% voor producten uit EU-landen zelf. Er bleken geen grote verschillen tussen biologische en gangbare producten. In de analyses van 3571 biologische producten werd bij 0,8% een overschrijding van de maximum toelaatbare residunorm vastgesteld.

Meer informatie is te vinden in de publicatie The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food op de website van de EFSA.

Bron: EFSA / FoodHolland