EFSA gaat risico’s van 3-MCPD nader onderzoeken

01-11-2013 \\ Innofood nieuws

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA gaat onderzoek doen naar de risico’s van de stof 3-MCPD, die onder andere blijkt voor te komen in margarine, plantaardige oliën, vetten en babymelk. Dat heeft eurocommissaris Borg van Volksgezondheid verklaard in reactie op vragen van onafhankelijk europarlementariër Kartika Liotard.

Er zijn dermate weinig gegevens beschikbaar over 3-MCPD in zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding dat de Europese Commissie het voorbarig acht om nu harde conclusies te trekken voor wat betreft potentiële risico’s van deze voedingsmiddelen voor de volksgezondheid, schrijft Borg.

Eind 2013 zal een controleprogramma worden ingesteld voor controle op de aanwezigheid van de verschillende vormen van MCPD en de gerelateerde glycidylesters in voedingsmiddelen, en in het bijzonder die voedingsmiddelen die volgens het laatst verschenen EFSA-rapport het meest bijdragen tot de blootstelling van de verschillende bevolkingsgroepen aan die stoffen. Verder zal de EFSA worden gevraagd om een volledige risicobeoordeling uit te voeren betreffende de aanwezigheid van de verschillende vormen van MCPD en glycidylesters in voedingsmiddelen.

Wanneer de resultaten van het controleprogramma en de risicobeoordeling beschikbaar zijn, zal de Europese Commissie overwegen of het vaststellen van maximumgehalten voor deze stoffen in bepaalde voedingsmiddelen wenselijk is.

Bron: Europese Commissie