Effect van Souvenaid bij Alzheimer niet aangetoond

06-12-2013 \\ Innofood nieuws

Het aanvullend dagelijkse gebruik van het drankje Souvenaid van Nutricia gedurende 24 weken door mensen met een beginnende vorm van de ziekte van Alzheimer remde de achteruitgang in cognitieve functies van deze patiënten niet. Het drankje was goed te gebruiken naast de medicijnen die de patiënten vanwege de ziekte al innamen. Die conclusie wordt getrokken na een onderzoek waaraan 527 patiënten met Alzheimer deelnamen. Op 26 november werd er over gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Alzheimer’s Research & Therapy door een groep Amerikaanse wetenschappers en onderzoekers van Nutricia.

In het onderzoek werd het dagelijks gebruik van 125 milliliter Souvenaid getest bij patiënten met een milde vorm van Alzheimer. De effecten op cognitieve functies werden onderzocht via de test Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-cog). Het bleek dat de cognitieve functies van de patiënten gedurende de onderzoeksperiode verslechterden en dat er op dit punt geen significant verschil was vast te stellen tussen patiënten die het drankje van Nutricia wel of niet gebruikten. Ook in de bloedparameters werden geen verschillen gevonden.

Bron:Alzheimer’s Research & Therapy / FoodHolland