EESC: ‘Stop misbruik grote supermarkten’

21-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Oneerlijke handelspraktijken van grote retailers versnellen de achteruitgang van de agrofood-sector. Dat staat in een deze week verschenen rapport van het Europese Economische en Sociale Comité (EESC).

EESC uit harde kritiek op de supermarkten. ‘Een handjevol supermarkten bepaalt de markt en kan eisen opleggen aan de leveranciers.’

Volgens de commissie was in 2009 84 procent van de Europese leveranciers slachtoffer van contractbreuk. 77 procent moest extra voordelen geven om te mogen blijven leveren.

63 procent werd minder betaald zonder dat daar reden toe was en 60 procent moest betalingen doen waarvoor zij geen wederdienst kreeg.

Economische problemen
Het onder druk zetten van leveranciers brengt schade toe aan de agrofoodsector, stelt EESC. ‘Veel leveranciers komen daardoor in economische problemen.’

EESC pleit voor wetgeving voor eerlijkere handel en het tegengaan van onevenredige markmacht.

Het instellen van een vrijwillige gedragscode is vorig jaar mislukt. ‘Zelfregulering werkt niet op Europees of nationaal niveau’, constateert EESC.

Enige optie
Die constatering is opvallend, want EZ-minister Henk Kamp gaf onlangs aan zelfregulering als enige optie te zien om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.

 

De publicatie van de EESC over de macht van grote retailers is te vinden op de website van het adviesorgaan.

 

Bron: EESC /  Nieuwe Oogst