Eerste bijeenenkomst Werkgroep Operations

11-12-2013 \\ Innofood nieuws

 
Maandag 2 december was de aftrap van de werkgroep Operations. De bijeenkomst vond plaats bij CZ Rouveen. Ben Wevers, directeur van CZ en bestuurslid van Innofood, vertelde na een korte kennismaking dat naast de werkgroep Ontwikkeling en Kwaliteit (O&K) en de werkgroep HRM vanuit het bestuur het signaal was opgepakt dat er behoefte was aan kennisdeling onder de leden als het gaat om Operations.
Tijdens de bijeenkomst werd door de dertien aanwezigen deze behoefte ingevuld met onderwerpen die in de werkgroep aan de orde zouden kunnen komen. Genoemde onderwerpen zijn:
 
·         Arbo, veiligheid en gezondheid, gebruik van internetapplicaties voor een RIE;
·         Kwaliteitssystemen, gekoeld opslag
·         Hoe vertaal ik strategie en doelstellingen van het bedrijf naar de afdeling Operations;
·         Inkoop en mogelijke samenwerking;
·         Transport en logistiek, inbound, outbound;
·         Bedrijfsomgeving gerelateerde onderwerpen;
·         Gebouwgebonden installaties;
·         Rol van het bedrijf in de maatschappij, hoe creëer je draagvlak;
·         Duurzaamheid, licensed to produce;
·         Terugtredende overheden;
·         Afvalstromen en duurzaamheid, warmte terugwinning;
·         De behoefte voor directeuren van kleine bedrijven te sparren met andere bedrijven;
·         Energieneutrale fabriek nieuwbouw;
·         Verbinding met Azië
 
De deelnemers hebben besloten iedere werkgroepbespreking bij een bedrijf te laten plaatsvinden en een onderwerp met elkaar te bediscussiëren dat door dat bedrijf wordt aangedragen. De volgende bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 6 februari bij Buisman. De Werkgroep Operations bestaat nu uit zeventien personen. Belangstellenden kunnen zich uiteraard nog aansluiten door zich te melden bij het secretariaat van Innofood. 
 
De bijeenkomst werd afgesloten met een interessante rondleiding door de kaasmakerij.