Eén organisatie voor efficiëntere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven

16-10-2013 \\ Innofood nieuws

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is positief over het voorstel van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om de wettelijke taken van de huidige kenniscentra in Nederland onder te brengen in één centrale organisatie. De nieuwe organisatie moet gaan zorgen voor een meer efficiënte afstemming tussen onderwijs en het sectorale en regionale bedrijfsleven. Hierdoor kunnen mbo-scholen beter inspelen op de ontwikkelingen binnen de regionale arbeidsmarkt en (aankomend) studenten goed adviseren over hun kansen op een baan.

Samenvoeging van de huidige kenniscentra tot één centrale organisatie maakt deel uit van het regeerakkoord. Op dit moment zijn er 17 verschillende kenniscentra, die elk een sector van het bedrijfsleven onder hun hoede hebben. In de SBB werken het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven samen en maken bijvoorbeeld afspraken over de behoefte van de arbeidsmarkt, de inhoud van de opleidingen en stellen diploma-eisen vast.

Belangrijk is volgens Bussemaker dat de schakelfunctie tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het sectorale en regionale bedrijfsleven overeind blijft. Een mogelijke vorm is volgens de mbo-instellingen en het bedrijfsleven om met verschillende ´sectorkamers´ te gaan werken. Komende tijd wordt de nieuwe structuur nader uitgewerkt in overleg met het middelbaar beroepsonderwijs en met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Herziene model kwalificatiedossier, toetsingskader en instructie
SBB is met de minister van OCW tot overeenstemming gekomen over het herziene model kwalificatiedossier, het toetsingskader, de instructie en de aangepaste planning. Oplevering van alle herziene kwalificatiedossiers is gericht op vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers per 1 juni 2014.

Na intensief overleg tussen OCW en SBB is er bij beide partijen voldoende vertrouwen in de opbouw van de herziene kwalificatiedossiers, bestaand uit een gemeenschappelijke basis, een aantal profielen en (voor iedere opleiding) keuzedelen.

De introductie van keuzedelen kan complicaties opleveren. Dat vraagt om grote zorgvuldigheid bij de invoering ervan. SBB zal de mogelijke risico’s op korte termijn in beeld brengen. Als blijkt dat in de uitvoering van keuzedelen knelpunten ontstaan zullen OCW en SBB onderzoeken hoe de invoering van keuzedelen wèl te realiseren is.

Bron: Ministerie van OCW / SBB