Euroma logo Euroma B.V.

Duurzaamheid volgens de Vakgroep Commercie

01-04-2015 \\ Over onze leden

Op woensdag 24 maart jl. was Rico Lansbergen van Euroma onze gastheer voor de vierde bijeenkomst van de Vakgroep Commercie. Deze middag stond in het teken van duurzaamheid. Maar wat is duurzaamheid nu precies? Dat was ook de vraag die Rico aan de leden van de Vakgroep stelde. De hoofdpunten van het antwoord hingen veelal samen met de term People Planet Profit, grondstoffen gebruiken die goed zijn voor milieu en mens, optimale productieprocessen, lage CO2 uitstoot en productie met weinig belasting voor de omgeving. Wel werd de P van Prijs ook benadrukt, die verderop in de discussie uitgebreid terugkwam. Aan de hand van een aantal stellingen werd de discussie over duurzaamheid opgevoerd.

 

Stelling 1: Duurzaamheid mag geld kosten

Zoals al uit de beginvraag bleek is duurzaamheid een breed begrip, er vallen veel verschillende aspecten onder. Zo werd meteen de terechte vraag gesteld: ‘Kost duurzaamheid geld?’. Bij veel aspecten van duurzaamheid is het eerst een kwestie van investeren en daarna levert het geld op. Ook kunnen de kosten en baten van de verschillende aspecten van duurzaamheid elkaar opheffen. Dit is echter per sector verschillend. In sommige gevallen kost het verduurzamen echt geld, wat zich doorvertaalt  in het product. De industrie en de handel kunnen een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om deze investeringen te delen met de consument. Het is ook belangrijk dat de ‘mindset’ van de consument verandert. Willen zij een hogere prijs betalen voor een duurzaam product? Ook kwam het woord ‘consuminderen’ naar voren. Als duurzaamheid in bijvoorbeeld de vleesindustrie ervoor zorgt dat er minder geproduceerd wordt moet de consument, zeker gezien het wereldvoedselprobleem, zich bewust worden dat zij toekunnen met minder dierlijke eiwitten. Gelukkig is er een verandering onder consumenten waar te nemen. Zo werd gezegd dat jongeren al een andere mindset beginnen te krijgen. Uiteraard is die verandering ook weer afhankelijk van het bestedingsvermogen van de klant. Hierop luidt de vraag: ”Moet de consument dan veranderen of de Retail of moet juist de industrie in sectoren initiatieven ondernemen?’ Het beantwoorden van deze vraag blijft een lastig punt.

 

Stelling 2: Duurzaamheid is een marketingtool…..

Duurzaamheid kan gebruikt worden als marketingtool. De aanwezige bedrijven vinden het een slechte zaak wanneer duurzaamheid alleen als marketingtool gebruikt wordt. Duurzaamheid moet voortkomen uit de visie van een bedrijf, daarna kan het als marketingtool ingezet worden. De marketing rondom duurzaamheid schiet er soms bij in vanwege bescheidenheid van bedrijven. Zij vinden het logisch bepaalde dingen aan duurzaamheid te doen en zien het niet als marketingmateriaal. Ook wordt voorzichtig omgegaan met marketing rondom duurzaamheid omdat het je kwetsbaar maakt. Als het ooit niet zo gaat als dat in de communicatie naar buiten toe gezegd wordt,  krijg je dat dubbel en dwars te horen, met alle gevolgen van dien. Zeker met social media kunnen zaken flink vergroot en uit zijn context gehaald worden.

 

Euroma

Met een droge productielocatie in Wapenveld en een natte productielocatie in Schijndel werken er bij Euroma in totaal 250 mensen. Bij Euroma staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Hierbij wordt vooral gekeken naar duurzaamheid bij de primaire productie van kruiden en specerijen in de landen van herkomst. Zo wordt er onder meer gewerkt aan een managementsysteem, behoud van ecosysteem, wildlifebescherming, waterbesparing, werkomstandigheden, gezondheid op het werk, community relaties, geïntegreerde landbouw, bodembescherming en geïntegreerd afvalbeheer.  Euroma was bijvoorbeeld de eerste leverancier van gecertificeerde duurzame Rain Forest Alliance zwarte en witte peper.

 

Verder werkt Euroma volgens de richtlijnen van ISO26000. Deze bevat 37 duurzaamheidsthema’s die als handleiding kunnen dienen om het beleid om te verduurzamen in een bedrijf vorm te geven. Euroma heeft dan ook op al deze thema’s het beleid gevormd. Uit dit beleid heeft Euroma dan vijf hoofd- pijlers gedefinieerd namelijk: Impact in Land van Herkomst; Werknemers; Uitstoot, Energie & Afval; Voeding & Gezondheid en Community. Voor de werknemers wordt er onder andere een veilige werkomgeving gecreëerd, geïnvesteerd in opleidingen en het programma ‘Vitaal Euroma’ wordt aangeboden. Dit programma gaat over de inrichting van een gezond leven. Ten aanzien van Uitstoot, Energie & Afval zijn er doelen opgesteld om te behalen voor 2020, zoals 25% vermindering van energie- en waterverbruik, 10% vermindering van materiaalverliezen, 25% minder restafval en 25% meer recyclen. Bij het thema Voeding & Gezondheid wordt onder andere gekeken naar zoutverlaging, allergenen-vervanging en wordt gezondheidsonderzoek ondersteund. Tot slot is Euroma co-founder van het Sustainable Spice Initiative (SSI). SSI is een consortium van sectorbrede bedrijven en NGO’s dat als doel heeft om de kruiden- en specerijensector duurzaam te maken om zo de toekomstige productie ervan veilig te stellen en te zorgen voor economische groei in de producerende landen.

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een slotvraag: ‘Welk onderwerp zou jij aanpakken binnen je eigen bedrijf en waarom?’ Uit de antwoorden bleek dat het belangrijk is dat de omgang met duurzaamheid uit jezelf komt, het personeel moet zich bewust worden van duurzaamheid. Zo kunnen waarden van het bedrijf gerealiseerd worden zoals het verminderen van water- en energiegebruik, niet alleen bij de productie maar op de gehele werkvloer.

 

Judith Hulst