Duurzaamheid foodsector meetbaar

22-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Foodservice groothandel Deli XL publiceert op de BioVak het boek ‘Van bron tot bord; Duurzaam inkopen in de foodsector’. In het boek wordt een systeem voor het meten van duurzaamheid in de foodsector uiteengezet, gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn. Ook geeft het boek een goed overzicht van de huidige duurzaamheidsissues in de sector.
 
Voordat voedselproducten bij professionele gebruikers en consumenten terechtkomen, hebben ze al een hele reis gemaakt langs verschillende ketenpartijen. Deli XL vindt het belangrijk dat al deze partijen werken met zorg voor mens, dier en milieu. Daarom maakt de groothandel duurzaamheid een vast onderdeel van de leveranciersbeoordeling en werkte zij de laatste twee jaar aan het meetbaar maken van duurzaamheid in de eigen keten.
 

Transparante en duurzame keten

Dit nieuwe systeem maakt duurzaamheidsprestaties van producenten en leveranciers inzichtelijk. De bedoeling van het boek ‘Van bron tot bord; Duurzaam inkopen in de foodsector’ is dat ook andere partijen kennis kunnen nemen van het systeem. Drs. Suzanne Stienen is projectmanager bij Deli XL en auteur van het boek: ‘Met dit systeem zien we welke leveranciers het goed doen, maar ook waar zij kunnen verbeteren. Op deze manier willen we samen met hen komen tot een transparante en duurzame keten’.
 

Open initiatief

Deli XL heeft het initiatief heeft genomen voor het ontwerp van dit systeem. Deli XL is zich bewust dat duurzaamheid een bewegend onderwerp is en dat herziening of uitbreiding van het systeem op reguliere basis plaats moet vinden. Drs. Suzanne Stienen: ‘Wij hebben dit systeem uitgeprobeerd binnen onze eigen organisatie en besproken met stakeholders. Daarnaast nemen Unilever, Friesland Campina, Sodexo en WUR deel in de Raad van Advies, die de objectiviteit en kwaliteit van het systeem helpt te borgen. We presenteren het nadrukkelijk als open initiatief. Een ieder die zich geroepen voelt mee te werken aan de doorontwikkeling van dit systeem, is welkom zich aan te sluiten.’

 

Bron: AGF