DOC Kaas houdt productielocatie Alteveerstraat langer open

10-10-2014 \\ Over onze leden

DOC Kaas houdt de fabriek aan de Alteveerstraat in Hoogeveen langer open, uiterlijk tot 31 december 2021. De kaasproducent heeft hierover overeenstemming bereikt met betrokken partijen, waaronder de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe. Met deze productiecapaciteit kan DOC Kaas flexibeler inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de markt waaronder verwachte fluctuaties in de aanvoer van melk. Eerder was nog sprake van de mogelijkheid dat de productielocatie op 1 januari 2016 zou sluiten. De plannen werden op 8 oktober tijdens een bijeenkomst gepresenteerd aan de omwonenden van de fabriek aan de Alteveerstraat.

DOC Kaas heeft de kaasfabriek aan de Alteveerstraat sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw in gebruik. Naast deze productielocatie heeft DOC Kaas op het Zuivelpark in Hoogeveen nog een kaasfabriek, evenals een weifabriek en pakhuizen waar de kazen worden gerijpt, versneden en verpakt. In 2013 is de productiecapaciteit van de kaasfabriek op het Zuivelpark met 20% uitgebreid. De komende jaren investeert DOC Kaas in verdere uitbreidingen op het Zuivelpark.

Ondanks de recente capaciteitsuitbreiding en de nieuwbouwplannen op het Zuivelpark in Hoogeveen heeft DOC Kaas besloten om de fabriek aan de Alteveerstraat langer open te houden. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de ontwikkelingen in de markt de komende jaren. Zo vervalt in 2015 het melkquotum waardoor er meer fluctuatie in de melkaanvoer wordt verwacht. Als coöperatie wil DOC Kaas ook in de toekomst alle melk van de leden blijven ontvangen, verwerken en vermarkten. De kaasproducent heeft de omwonenden van de fabriek tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over het convenant dat met betrokken partijen is afgesloten. Daarin is ook afgesproken dat DOC Kaas aanvullende maatregelen neemt om de geluidsuitstoot verder te beperken.

De fabriek aan de Alteveerstraat heeft een capaciteit van 45.000 ton kaas. DOC Kaas produceert er zowel ronde halfharde kazen zoals Goudse en Emmentaler, als rechthoekige foliekazen. De ronde natuurgerijpte kazen zijn bestemd voor de Nederlandse en Duitse markt. De foliekazen worden wereldwijd verkocht. In totaal produceert het bedrijf uit Hoogeveen zo’n 125.000 ton kaas op jaarbasis.

Bron: DOC Kaas