Directeur FrieslandCampina boeit Innofood in Grolsch Veste – met presentaties

08-10-2014 \\ Innofood nieuws

Eerste ledendag groot succes

De eerste ledendag van Innofood afgelopen vrijdag 3 oktober in Twentestadion Grolsch Veste is succesvol verlopen. De opkomst was groot en de kwaliteit van de presentaties hoog. Grolsch Veste bleek een prima locatie. De uitstekende catering op basis van Innofoodproducenten heeft zeker bijgedragen aan de goede netwerkatmosfeer.

Innofood organiseert jaarlijks vele themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, masterclasses en werkgroep-sessies. Maar in het bijna 15-jarige bestaan van de club was er nog nooit een algemene ledendag geweest. Het vernieuwde bestuur vond de tijd er rijp voor om op 3 oktober jl. wat meer op de voorgrond te treden. De Wageningse dagvoorzitter Kees de Gooijer (directeur TKI Agri & Food) gaf het bestuur daarin groot gelijk: “Als je ziet wat voor bedrijven hier vertegenwoordigd zijn. En wat jullie allemaal doen. Jullie moeten het veel harder van de daken roepen!”

 

 

No mercy
Als keynote speaker was Cees ’t Hart uitgenodigd. Hij is bestuursvoorzitter van ’s werelds grootste zuivelcoöperatie FrieslandCampina en tot voor kort ook boegbeeld van het landelijke Topteam Agri en Food.

 

 

In een interactieve presentatie nam hij de ruim honderd deelnemers mee in mondiale trends en vraagstukken rond voedsel. En de strategie daarvoor van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in het algemeen en Friesland Campina in het bijzonder.

 

 

 

Streven naar toegevoegde waarde, efficiënt produceren (meer met minder) en internationaal leiderschap zijn volgens ’t Hart essentieel. De eisen aan de melkveehouders en andere toeleveranciers worden steeds hoger: “Veiligheid en kwaliteit moeten gewaarborgd zijn in de hele keten. Net als onze Chinese klanten naar ons toe hebben wij richting onze toeleveranciers ‘no mercy’. Daarvoor zijn de belangen te groot. Als er bijvoorbeeld door verkeerd veevoer een spoor van aflatoxine in Nederlandse zuivel gevonden zou worden dan mag ik hopen dat ik niet in China ben. Ik kom het land niet uit! En veel belangrijker: de export stopt. Dat is rampzalig want de zuivel vertegenwoordigt 9% van de positieve handelsbalans van Nederland.”

 

 

Klik hier voor de presentatie van Cees ’t Hart

 

Enschede - De Grolsch Veste. Bijeenkomst Innofood met diverse sprekers en workshops. Foto: Rikkert Harink  RH20141003

 

 

 

Markt voor duurzaam
De markt vraagt om duurzaamheid.” Dat was de kern ik het betoog van Nathalie van der Put van Unilever. Net als FrieslandCampina legt ook Unilever de lat hoog. In 2020 moet de omzet van concern zijn verdubbeld terwijl de impact op het milieu gehalveerd is. Ook de sociale impact op de wereld moet verbeteren. Denk aan programma’s voor verbeterde hygiëne in ontwikkelingslanden en terugdringen van obesitas in de westerse wereld. Volgens Van der Put legt deze duurzame koers het concern geen windeieren. De Unilever-merken die het ‘sustainable living plan’ van de multinational hebben omarmd groeien het snelst.

 

Klik hier voor de presentatie van Nathalie van der Put

 

 

 

Food topsector in Overijssel
Onder de titel ‘De koe heeft altijd gelijk’ gaf gedeputeerde economische zaken Theo Rietkerk zijn visie op de foodsector in Overijssel. Innofood speelt daarin volgens hem een sleutelrol: “Bedrijven moeten elkaar opzoeken. In de regio, maar ook daarbuiten. Grenzeloos samenwerken en grenzeloos investeren. Dat is belangrijk voor een mooie en krachtige sector die nu al goed is voor 10 procent van de toegevoegde waarde van de Overijsselse economie.

Enschede - De Grolsch Veste. Bijeenkomst Innofood met diverse sprekers en workshops. Foto: Rikkert Harink  RH20141003

Ik ben dan ook van mening dat Agrofood in de komende coalitieperiode in Overijssel een topsector moet worden. Met bijbehorend budget.” Aldus de bijna afscheid nemende gedeputeerde, die door zijn Twitter-activiteiten over de ledendag nog twee aspirant-leden voor Innofood kon aandragen.

 

 

 

 

 

Innofood 2.0
Vier recente rapporten (Topteam Agri en food, ING, ABN-AMRO en WRR) bewijzen het bestaansrecht van Innofood, zo betoogde voorzitter Rob snel. Toenemende verbondenheid en samenwerking is nodig voor de toekomst.

Enschede - De Grolsch Veste. Bijeenkomst Innofood met diverse sprekers en workshops. Foto: Rikkert Harink  RH20141003

 

Maar daarvoor moest de club zich wel aanpassen. Na groen licht van een ledenraadpleging in het najaar van 2012 is de ambitie opgeschroefd. Voor de eigen achterban presenteerde Rob het vernieuwde Innofood. Van, voor en door ondernemers, dus met actieve ondernemers in het bestuur: Ben Wevers van CZ Rouveen, Wim Swier van Food Connect, Marc Oude Luttikhuis van Foodatelier en Barry Stegeman van Müller Fresh Food Logistics. Bestuurders die elk een werkgroep onder hun hoede hebben genomen. Respectievelijk: Operations, O&K (Ontwikkeling en kwaliteit), Commercie en HRM (human recource management). Waarbij de werkgroepen Operations en Commercie nieuw zijn.

 

 

 

 

 

Talent4Food

 

Enschede - De Grolsch Veste. Bijeenkomst Innofood met diverse sprekers en workshops. Foto: Rikkert Harink  RH20141003

 

Vanuit de HRM-werkgroep die al sinds de oprichting van Innofood bestaat is Talent4Food ontstaan. Doel is met regionale opleidingen voor de voedingsmiddelenindustrie talent werven voor de aangesloten leden. Dit jaar hebben al 12 deelnemers hun diploma ontvangen. Rob mocht de laatste twee Rizgar Abdullah en Raoul Veenhoven op de ledendag hun diploma overhandigen. Ze werken bij respectievelijk Qizini en Zwanenberg.

 

 

 

 

 

 

Workshops

Na het plenaire deel gingen de aanwezigen in vier groepen uiteen voor de workshop van hun keuze: Rob Bensdorp van DOC Kaas ging in op het operationele management van een voedingmiddelenbedrijf. Frans van der Horst van TNS-Nipo zat met zijn benadering van de digitale consument op het terrein van de werkgroep commercie. Kevin Schuurmans van Frisse Blikken focuste met jonge professionals op HRM en het O&K domein werd ingevuld door Thomas Luttikhold van Wastewatcher.

 

Enschede - De Grolsch Veste. Bijeenkomst Innofood met diverse sprekers en workshops. Foto: Rikkert Harink  RH20141003

 

 

 

 

Klik hier voor de presentatie van Rob Bensdorp

 

 

 

 

 

Klik hier voor de presentatie van Kevin Schuurmans

 

 

 

 

 

Klik hier voor de presentatie van Thomas Luttikhold

 

 

 

Klik hier voor de presentatie van Frans van der Horst

 

Enschede - De Grolsch Veste. Bijeenkomst Innofood met diverse sprekers en workshops. Foto: Rikkert Harink  RH20141003

Na dit interactieve deel van het programma was het tijd voor het informele netwerken. Dat lukte prima in de ambiance van Grolsch Veste, temeer omdat topkok Henk Bronswijk hier met zijn team achter de kachel staat.

 

Het door Müller Fresh Food Logistics gesponsorde ‘vorkjesdiner’ was met producten van Innofood-leden bereid. Een heerlijk toetje voor een geslaagde ledendag.

 

Jans Hoekman