Dijksma ziet niets in afschaffing van de THT-datum voor niet bederfelijke producten

29-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Sstaatsecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) ziet niets in het afschaffen van THT-datum voor niet-bederfelijke producten. Dijksma laat dat de Tweede Kamer weten in een reactie op een motie waarin de regering verzocht wordt met ketenpartijen afspraken te maken over de houdbaarheidstermijnen voor niet-bederfelijke producten en zeer lang houdbare producten en de mogelijkheid te onderzoeken de THT-datum af te schaffen voor niet-bederfelijke producten onder vermelding van de productiedatum. De Kamer denkt hiermee de voedselversplling terug te kunnen dringen.

Uit onderzoek van Wageningen UR over de relatie tussen houdbaarheidsdata en verspilling blijkt dat de meeste verspilling door houdbaarheidsdata bij verse producten plaatsvindt (10%) en minder bij lang houdbare producten (5%). Het rapport geeft aan dat naast de houdbaarheidsdatum als bron van verspilling ook bijvoorbeeld een slechte inkoopplanning bij de consument of de keuze van de bedieningsgraad bij de supermarkt kunnen leiden tot voedselverspilling.

Dijksma verwacht veel van de werkgroep ‘Optimalisatie Reststromen en Voedselverspilling’ die recent door de supermarktbranche en levensmiddelenindustrie is opgericht, waaraan ook de cateraars, horeca en primaire sector actief deelnemen. Alle partners uit de keten zijn in de
werkgroep bezig een agenda samen te stellen om zo de verspilling in de voedselketen terug te dringen.

THT en TGT
De consument is een belangrijke bron van verspilling. Een van de oorzaken is de verwarring omtrent het begrip van de twee verschillende houdbaarheidsaanduidingen te weten ‘Ten minste houdbaar tot’ (THT) en ‘Te gebruiken tot’ (TGT). Het Voedingscentrum heeft volgens Dijksma de taak de betekenis van houdbaarheidsdata goed voor het voetlicht te brengen bij de consument.

Uit het rapport van Wageningen UR blijkt dat voor vele lang houdbare producten geldt dat de houdbaarheidsdatum (THT) met name een datum voor kwaliteitsgarantie is. Er kan een groot verschil zijn tussen het moment van een kwaliteitsafname van een product zoals de producent dit wil verkopen en het moment waarop een product niet meer veilig is om gegeten te worden. De Consumentenbond start dit jaar een onderzoek om proefondervindelijk vast te stellen hoe lang voedsel houdbaar is en hoe houdbaarheidsdata moeten worden
geïnterpreteerd.

Afschaffing van de THT-datum voor niet bederfelijke producten
De regelgeving schrijft voor dat een producent een houdbaarheidsdatum moet aangeven maar schrijft niet de methode voor hoe dat moet gebeuren. Dit is aan de ondernemer zelf. Aan dit principe wil Dijksma niet tornen, wel wil ik dat het bedrijfsleven zijn eigen verantwoordelijkheid neemt bij het vaststellen van de houdbaarheidsdata op producten en daarbij ook de afweging maakt om zo min mogelijk voedsel te verspillen. Het onderzoek van Wageningen UR toont ook aan dat het afschaffen van de houdbaarheidsdata niet zal leiden tot vermindering van de voedselverspilling. De consument vertrouwt op deze data, stelt Dijksma.

Bron: Ministerie van EZ