Dijksma: ‘Voedselverspilling uitdaging hele keten’

22-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

DEN HAAG – Voedselverspilling vergt blijvende aandacht door de hele voedselketen, zowel bij de consument als bij het bedrijfsleven. Kleinere porties en logistieke optimalisatie om producten eerder in het schap te krijgen bieden soelaas.

 

Dat stelden staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de foodbranche dinsdag tijdens de conferentie ‘Nog Houdbaar?’ Het bedrijfsleven, verenigd in de Alliantie Verduurzaming Voedsel, is zich bewust van de urgentie en gaat samen verder met de overheid aan de slag met de inspiratie die vandaag is opgedaan. De ideeën variëren van het verpakken van brood in kleinere porties tot logistieke optimalisatie om producten eerder in het schap te krijgen. De relatie tussen bedrijven en consumenten kwam tijdens de conferentie veelvuldig aan de orde: hoe kunnen bedrijven consumenten tot in de keuken bereiken en beter luisteren naar hun behoeften.

Houdbaarheidsdata
Tijdens de conferentie ‘Nog Houdbaar?’ die georganiseerd werd door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de Alliantie Verduurzaming Voedsel gingen bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid op zoek naar manieren om voedselverspilling in de keten te verminderen. Een goede omgang met houdbaarheid en houdbaarheidsdata stonden hierbij centraal. Na discussies over kansen, uitdagingen en knelpunten boden de aanwezigen de tien beste ideeën aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan. De conferentie deed een beroep op het bedrijfsleven om op een heldere manier over houdbaarheidsdata met consumenten te communiceren.

Gedragsverandering consumenten
Ook presenteerde staatssecretaris Dijksma de Monitor Voedselverspilling, die Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitvoerde. Het onderzoek beveelt aan vooral in te zetten op gedragsverandering bij consumenten, omdat zij relatief veel verspillen. Ook in de rest van de keten blijft inspanning nodig om nog efficiënter met voedselstromen om te gaan. Bovendien blijkt dat transparantie over de omvang en de oorzaken van voedselverspilling onvoldoende is. De Alliantie Verduurzaming Voedsel voert een inventarisatie uit naar voedselverspilling in de keten.

 

 

Bron: Levensmiddelenkrant