Dijkhuizen gaat op Foodlog in discussie

13-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

In de media is een polemiek losgebarsten tussen enerzijds de Telegraaf die kopt dat Bio het milieu schaadt en Aalt Dijkhuizen citeert. Op de site van Bionext gaat directeur Bavo van den Idsert hier tegenin onder de titel ‘Wetenschappers op de bres voor de bio-industrie: heel erg retro’.

Vanuit de maatschappij en op Foodlog wordt Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van de WUR, uitgedaagd om directer met het publiek in gesprek te gaan over zijn standpunten ten aanzien van duurzaamheid en intensieve dierhouderij. De consument bepaalt.