De sociale moestuin : voor en door bewoners

02-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Een tuin waarin je kunt zaaien, telen en oogsten, maar vooral elkaar kunt ontmoeten. In Sliedrecht is zo’n sociale moestuin te vinden.

De oprichting van de Sociale Moestuin Sliedrecht is ontstaan uit een burgerinitiatief in de gemeente in 2010. In 2011 wees de gemeente Sliedrecht een stuk grond aan, vanaf 2012 is de moestuin geopend.

Wetenschapswinkel

Op verzoek van de sociale moestuin heeft de Wetenschapswinkel onderzoek gedaan naar de lange termijn mogelijkheden voor de realisatie van zo’n moestuin. Bij het onderzoek moest rekening gehouden worden met een aantal kernpunten (ontmoeten, duurzaam, kosten neutraal en centrumfunctie).

In het onderzoek komt naar voren dat de sociale moestuin de potentie heeft uit te groeien tot een parkgebied dat heel Sliedrecht kan bedienen. Voor de gemeente is hier een rol weggelegd op de lange termijn. Door de omgeving te betrekken bij de sociale moestuin kan deze zich ontwikkelen tot een ontmoetingscentrum in Sliedrecht waarbij aandacht is voor voorlichting en educatie over voedselproductie en sierteeltgewassen. Een plek waar ruimte is voor samenwerking met ondernemers en particulieren. Kortom een plek die uitnodigt tot ontmoeten en verbinden.

Dit alles kan niet zonder aandacht te hebben voor een slagvaardige organisatie van de sociale moestuin. Belangrijk is om de continuïteit van een krachtig en stabiel bestuur te kunnen waarborgen. Omdat er met name met vrijwilligers wordt gewerkt, is aandacht voor aansturing en ondersteuning van de vrijwilligers van groot belang. Goede relaties en heldere afspraken met ‘buren’, de gemeente en samenwerkingspartners zorgen voor stabiliteit. Als laatste is het van belang de financiële situatie in de gaten te houden; zijn er voldoende inkomsten te realiseren?

Prijs

In het kader van http://www.groendichterbij.nl/ is de sociale moestuin winnaar geworden van de publieksprijs, waarbij 12.500 euiro gewonnen werd voor het project.

 

Bron: Groenkennisnet