De feiten over reclame gericht op kinderen in Nederland

25-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Naar aanleiding van het rapport getiteld ‘Kindermarketing: ongereguleerd en onverantwoord’ dat foodwatch vandaag publiceert, zet de FNLI de feiten over reclame gericht op kinderen in Nederland op rij.

 

foodwatch onderbouwt haar aanbevelingen met cijfers uit het ‘A Junk-free Childhood‘-rapport van de International Association for The Study of Obesity, waaruit zou blijken dat het aantal ‘junkfood’-reclames gericht op kinderen gestegen is. Het betreft hier echter een verkeerde interpretatie van de het EU-pledge Monitoringreport 2011 waarin 19 multinationale levensmiddelenfabrikanten hun reclamebeleid uiteenzetten.

 

  • Reclame gericht op kinderen met 90%afgenomen

In het Monitoring Report over de EU Pledge, dat is opgesteld door een onafhankelijke instantie, komt men tot een andere conclusie voor de Nederlandse markt: de blootstelling aan reclame voor producten die niet voldoen aan de voedingskundige criteria van de bedrijven is met 90% afgenomen in en rond programma’s gericht op kinderen onder de 12 jaar. De meting heeft plaatsgevonden over de periodes kwartaal 1-2005 versus kwartaal 1-2011. Wél bleek dat er een verschuiving en een toename van reclame voor deze en gelijkaardige producten heeft plaats gevonden naar andere tijdsblokken.

Deze cijfers refereren uitsluitend aan televisiereclame.

 

  • Bruto mediabestedingen aan reclame voor kinderen in 2012 met 51 procent gedaald

Uit eigen waarneming van de FNLI, gebaseerd op cijfers van Spot en Nielsen, blijkt voorts dat in Nederland het totaal aan tv-reclames rondom voeding gericht op kinderen tussen 2009 en 2012 is afgenomen. Het totaal aan bruto mediabestedingen aan reclame voor kinderen in 2012 is met 51 procent gedaald ten opzichte van 2009. Het totaal aantal seconden daalde 17 procent.

 

Zelfregulering werkt

Uit bovenstaande cijfers blijkt onomstotelijk dat de hoeveelheid reclame-uitingen gericht op kinderen tot 12 jaar zeer sterk is afgenomen. De FNLI vindt dus dat de zelfregulering met betrekking tot reclame werkt en is transparant over de evaluatie van de afspraken. De industrie trekt zelf de conclusie dat fabrikanten nog moeite hebben met de definitie van online reclame. De FNLI heeft de intentie nog dit jaar verder invulling aan zelfregulering voor reclame gericht op kinderen via websites en social media. Deze stappen zijn reeds ingang gezet door de industrie, daarvoor is geen aanmoediging van foodwatch nodig.

 

JOGG enige effectieve aanpak gezond gewicht

De enige effectieve en bewezen methode om jongeren op gezond gewicht te krijgen, is een preventieve aanpak waarbij overheid en bedrijfsleven op lokaal niveau met elkaar samenwerken. De levensmiddelenindustrie neemt van harte deel aan het Convenant Gezond Gewicht en de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht). Daarnaast ondersteunt de levensmiddelenindustrie programma’s rondom gezonde schoolkantines, sportkantines en de gezonde werkvloer en werkt zij aan verbetering van productsamenstelling (minder zout, vet, suiker en kleinere porties).

 

Bron: FNLI