CWIF Animal Welfare Awards voor Johma, KLM, FrieslandCampina en Unilever

01-11-2013 \\ Innofood nieuws

De organisatie Compassion In World Farming (CWIF) heeft op 30 oktober in Parijs een reeks prijzen uitgereikt aan bedrijven in Europa die belangrijke stappen hebben gezet om te komen tot verbetering van het dierenwelzijn. Er werden daarbij ook een aantal Nederlandse bedrijven onderscheiden. Er waren Animal Welfare Awards voor Johma, KLM, FrieslandCampina en Unilever. In totaal werden dit jaar 28 Good Farm Animal Welfare Awards uitgereikt.

Johma ontving zowel een Good Egg Award als een Good Chicken Award. Het bedrijf gebruikt voor de salades die worden geproduceerd pluimveevlees met 1 ster binnen het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. De eieren die worden verwerkt zijn afkomstig van pluimveebedrijven met een vrij uitloopsysteem.

KLM ontving ook een Good Chicken Award vanwege het besluit van de luchtvaartmaatschappij om tijdens vluchten in West-Europa bij maaltijden alleen pluimveevlees te gebruiken dat is geproduceerd met extra eisen ten aanzien van dierenwelzijn.

FrieslandCampina wordt door CWIF beloond met een Good Dairy Award voor de inspanningen die de zuivelonderneming doet via het duurzaamheidsprogramma ‘Foqus Planet’. Hierin zijn een aantal criteria voor dierenwelzijn opgenomen. zoals een premie op de melkprijs wanneer melkveehouders weidegang toepassen.

Unilever ontvangt een Good Calf Commendation voor het merk Unox. Voor dat merk kreeg het concern in 2012 al een Good Chicken Award. De Good Calf Commendation wordt toegekend vanwege de toezegging die is gedaan om uiterlijk in 2018 ook rundvlees te verwerken dat is geproduceerd met een hogere standaard ten aanzien van dierenwelzijn.

Bron: CWIF / AgriHolland