Consortium overhandigt 40.000 handtekeningen aan Eurocommissaris Barnier

09-12-2013 \\ Innofood nieuws

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)

Pak oneerlijke handelspraktijken van supermarkten aan

Een consortium van Europese en Latijns-Amerikaanse organisaties die consumenten, arbeiders, en leveranciers vertegenwoordigen, overhandigt maandag 9 december 40.000 ansichtkaarten en getekende petities aan Barnier, de Europese Commissaris voor de Interne Markt. Daarmee roepen zij Barnier op de oneerlijke inkooppraktijken van supermarkten aan te pakken.

Het consortium is van mening dat de Europese Commissie de verantwoordelijkheid heeft om de duurzaamheid van de keten van landbouwproducten te waarborgen, terwijl de grootste supermarktketens in Europa zich bedienen vanoneerlijke handelspraktijken. De overhandiging van de kaarten en het overbrengen van de boodschap gaat vooraf aan een algemene stemming in het Europees Parlement (EP) op 11 december. Deze stemming gaat over een rapport van de ‘Committee on the Internal Market and Consumer Protection (2013/2093(INI)’ over maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Bang om belangrijke klanten te verliezen
De vertegenwoordigers van het consortium presenteerde vandaag verschillende cases waarin supermarkten producten van boeren kopen onder de kostprijs. Bovendien vragen supermarkten om ‘lump sum payments’ (forfaitaire betalingen) of ‘donaties’ van leveranciers. Leveranciers zijn bang om te protesteren uit angst voor verlies van belangrijke klanten. Deze oneerlijke handelspraktijken van supermarkten veroorzaken gedwongen overwerk, lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden voor de arbeiders en boeren in hun toeleveringsketens.

Aanstelling ombudsman-structuur
Het consortium pleit voor de aanstelling van een ombudsman-structuur met pan-Europese coördinatiemogelijkheden (verschillende supermarktketens bevinden zich in verschillende lidstaten), om daarmee de zeer winstgevende, maar oneerlijke inkooppraktijken te stoppen. Een ombudsman biedt de mogelijkheid om vertrouwelijke klachten te ontvangen, onderzoek in te stellen, sancties op te leggen en misstanden aan de kaak te stellen. Ondertussen hebben supermarkten een vrijwillig initiatief naar voren geschoven waarin dit soort belangrijke elementen ontbreken.

Het is bemoedigend dat EP-rapporteur Denis De Jong, in het rapport dat woensdag ter stemming ligt, de commissie oproept om de noodzaak en haalbaarheid van een ombudsman met dergelijke bevoegdheden te onderzoeken.