Consortium voor onderzoek naar precisiefermentatie heeft ruimte voor extra partners.

10 juli 2023

Onlangs is het project SAFERMENT van start gegaan. In dit project wordt gekeken hoe zuiveleiwitten op een veilige manier geproduceerd kunnen worden zonder het gebruik van dieren. Deelnemers aan het 4-jarige project zijn onderzoeksinstituten en industriële partners. Wageningen Food Safety Research is de coördinator. Het consortium heeft nog ruimte voor additionele industriële partners. De productie van zuiveleiwitten zonder gebruik van dieren is mogelijk door middel van precisiefermentatie-technologie. Met deze technologie worden micro-organismen gericht genetisch veranderd zodat ze ingrediënten kunnen produceren waar nu nog dieren voor nodig zijn. https://www.foodholland.nl/nieuws/249353/ | Bronvermelding: https://www.foodholland.nl/

2023 - Saferment (1)

Blijf op de hoogte

No item found
Bekijk alle nieuwsberichten