Cono Kaasmakers helpt teelt palmvruchten

21-09-2013 \\ Innofood nieuws

  

Cono Kaasmakers maakt bekend middels de aankoop van certificaten voor palmpitmeel van Solidaridad de teelt van palmvruchten in Maleisië een steun in de rug te geven. Van de vruchten wordt palmpitmeel gemaakt, welke ingezet wordt bij de productie van krachtvoer voor koeien.

Middels de certificaten wil Cono een bijdrage leveren aan het verkleinen van de stempel die de melkveehouderij op het milieu zet. Aan de certificaten is evenwel geen fysieke levering verbonden. ‘Het is vergelijkbaar met groene stroom’, zegt Grietsje Hoekstra, projectmanager Caring Dairy bij Cono. Zij legt uit dat de logistiek van grondstoffen zo ingewikkeld is dat de certificaten het meest succesvol lijken. Het is uiteindelijke de mengvoerindustrie die de duurzame palmpitmeel moet gaan gebruiken.

Middels zo’n certificaat zorgt de kaasmaker ervoor dat in dit gevel een palmvruchtenteler in Maleisië een premie ontvangt. Hiervoor moet de boer wel eerst de productie op bestaande landbouwgronden verhogen met minder schade aan het milieu. Wanneer de kleinschalige bedrijven op eigen kracht opgewassen zijn tegen de markt gaat Solidaridad naar andere bedrijven om die te helpen.

Lees hier het volledige artikel in Boerenbusiness