Conferentie NOG HOUDBAAR? op 21 mei – Definitieve programma

02-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

 

 

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken nodigen u uit voor de conferentie N O G H O U D B A A R ?

 

Datum: 21 mei 2013

Locatie: Ministerie van Economische Zaken

Vegenzaal

Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag

Te bereiken: Zie bijgaande routebeschrijving

NB: Legitimatie bij aanmelding is verplicht!

 

Inloop: 13: 30 uur

Programma: 14:00 – 18:00 uur

Presentator: Peter van de Geer – Debat.NL

 

Wetenschap, media, politiek en maatschappelijke organisaties: zijn het erover eens: voedselverspilling is onduurzaam en dus onwenselijk. Toch bestaat er onduidelijkheid en verschil van inzicht over omvang, oorzaken, en oplossingen. Een strikte toepassing van houdbaarheid en houdbaarheidsdata (THT) door bedrijven, consumenten en toezichthouders wordt regelmatig aangehaald als een belangrijke oorzaak van voedselverspilling. Maar ook de kennis bij de consument over THT en TGT is vaak nog beperkt. Eén ding is duidelijk: bewustzijn van consumenten is essentieel in het terugdringen van voedselverspilling. En daarvoor is uw marketingexpertise en betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven onmisbaar.

 

Hoe kunnen we als bedrijfsleven die kennis bij de consument vergroten? Welke innovatieve oplossingen kunnen we bedenken om verspilling door consumenten te verminderen? En wat is hiervoor nodig in de rest van de keten? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de conferentie Nog Houdbaar?. Fabrikanten, retailers, consumentenvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en de overheid komen samen om voedselverspilling aan te pakken. 

 

Klik hier voor het definitieve programma