Commissie Visserij bepleit Duidelijke Etikettering voor Visvervangers: Voorkomen van Consumentenmisleiding

06 december 2023

Gedoe over benamingen van vervangers, nu vis aan de beurt. De Commissie Visserij, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visserijwet- en regelgeving, wil het gebruik van vistermen op visvervangers aan banden leggen. De commissie stelt dat het de consument misleidt. De Commissie Visserij vindt dat er betere etiketinformatie moet komen voor visproducten. Hieronder valt de vangstlocatie, ingrediënten en vismethode, maar ook moet het duidelijk zijn voor consumenten welke producten vis zijn en welke niet. De commissie roept de Europese Commissie op om ‘gebreken’ in de consumenteninformatie te identificeren. De Europese adviesorgaan is van mening dat in sommige Europese lidstaten er sprake is van misleiding door afbeeldingen en visserij-specifieke termen op de vervangers. Dat zorgt ervoor dat het voor consumenten niet duidelijk is wat echte vis is en wat niet. De Commissie Visserij doet daarom de oproep voor onderzoek naar deze misleidingen en hoe deze voorkomen kunnen worden. https://www.foodagribusiness.nl/gedoe-over-benamingen-van-vervangers-nu-vis-aan-de-beurt/| Bronvermelding: https://www.foodagribusiness.nl/ | Redacteur: Alieke Hilhorst

2023 - Gedoe over benamingen vervangers vis

Blijf op de hoogte

No item found
Bekijk alle nieuwsberichten