Combinatie ‘biologisch en streek’ vrij zeldzaam

26-08-2013 \\ Innofood nieuws

‘De combinatie biologisch én streek/regio wordt door velen een logische gevonden, maar komt toch maar in beperkte mate voor’. Dit blijkt uit een rapport van Wageningen UR waarin is onderzocht of streekproducten een kans of een bedreiging zijn voor biologische producten.

De conclusie op voornoemde hoofdvraag is dat er geen sprake lijkt van verdringing van biologische producten door streekproducten. Het combineren van ‘streek’ en ‘biologisch’ biedt kansen. Belangrijk is dan wel dat transparantie wordt geboden over de herkomst van het product. Ook is er de voorwaarde dat problemen rond aanbod en logistiek worden opgelost.

Verwarring

Transparantie bieden is belangrijk. Alleen al het gegeven dat velen denken dat een streekproduct automatisch biologisch is, betekent dat er in informatievoorziening een uitdaging ligt. Een ander probleem is dat slecht is gedefinieerd wat een streek-/regioproduct is, dit in tegenstelling tot biologische producten. Zo is voor wat betreft streekproducten niet duidelijk wat de herkomst moet zijn van grondstoffen voor voedselproductie.

Dit probleem en andere kansen en bedreigingen zijn te lezen in het hoofdstuk ‘SWOT-analyse’ (pagina 22) van het rapport ‘Zijn streekproducten een kans of bedreiging voor de biologische sector?’.

Biologisch van ver

De aanleiding van het onderzoek is dat streekproducten in sommige regio’s de biologische producten lijken te verdringen. Een voorbeeld daarvan: ‘In Engeland waar de belangstelling voor regionaal geproduceerd voedsel toeneemt zien we bijvoorbeeld een daling van het aandeel biologische producten die vaak uit het buitenland afkomstig zijn’.

Verschillende kanalen

De onderzoekers zoeken de oorzaak van de zwakke combinatie van biologisch met regio/streek mede in het feit dat de biologische sector en de afzet van regionale en streekproducten zich langs andere ketens en afzetkanalen hebben ontwikkeld.

Het onderzoek is uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, een onderdeel van Wageningen UR, in samenwerking met Groeisaam.

  

Bron: Groen kennisnet