CBL wil lijst leveranciers vleesverwerker Selten uit Oss

11-04-2013 \\ Innofood nieuws

Het CBL heeft de NVWA dringend verzocht om de namen van de leveranciers die aangeschreven worden door de NVWA en die mogelijk producten hebben ontvangen van het bedrijf Selten uit Oss. Supermarkten en foodservicebedrijven staan in de startblokken om mee te werken aan een snelle oplossing van de affaire, maar hebben hiervoor informatie nodig. Het CBL hoopt de informatie snel te krijgen van de NVWA en begrijpt niet dat leveranciers twee weken de tijd krijgen om uit te zoeken waar het vlees terecht is gekomen. Wetgeving schrijft een periode van maximaal vier uur voor.

Voor fraude is geen enkel excuus en geen straf te hoog. Het CBL is geschrokken van de omvang. Het is een zeer ingrijpende maatregel, genomen omdat het bedrijf Selten uit Oss geen medewerking kon of wilde verlenen aan het NVWA-onderzoek naar fraude en omdat de NVWA geen of onvoldoende juridische middelen ter beschikking staan om effectieve maatregelen tegen dat bedrijf te treffen.

De Task Force Voedselvertrouwen, waar het CBL aan deelneemt, werkt momenteel aan een plan van aanpak om in de toekomst dit soort kwesties zoveel mogelijk te voorkomen. Ketenverkorting, strengere sancties, verbetering van kwaliteitsystemen en betere en snellere informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven moeten hieraan bijdragen.
 

 

Bron: CBL