CBL werkt aan strengere inkoopeisen voor kip- en varkensvlees

03-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

In mei komt het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen (CBL), de koepelorganisatie voor Nederlandse supermarkten, met voorstellen om strengere inkoopeisen te hanteren voor pluimvee- en varkensvlees. Boeren zouden tot 2020 de tijd moeten krijgen om te voldoen aan deze voorwaarden. De eisen zullen verder gaan dan de afspraken die door vertegenwoordigers van de veehouderijsector en supermarkten werden gemaakt binnen het Verbond van Den Bosch, aldus directeur Marc Jansen van het CBL. Er is vooral aandacht voor dierenwelzijn, maar er zullen tevens eisen worden gesteld aan het watergebruik, de CO2-uitstoot, mestverwerking en het antibioticagebruik. De eisen moeten deel uit gaan maken van de ketensystemen IKB en Global-GAP.

Het CBL wil een nieuwe standaard creëren voor de intensieve veehouderij. Het keurmerk voor biologische productie zal blijven bestaan, maar het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming wordt mogelijk overbodig als gevolg van de strenge inkoopvoorwaarden die supermarkten gaan hanteren, meent Jansen. De organisatie wil de inkoopeisen in overleg met de verschillende schakels in de keten gaan vaststellen. Er vindt overleg plaats met LTO Nederland en de verwerkende industrie. Daarnaast wordt gezocht naar steun van maatschappelijke organisaties zoals Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Stichting Wakker Dier en de Dierenbescherming.

In hoeverre de extra eisen die supermarkten bij de inkoop stellen ook zullen leiden tot hogere vleesprijzen voor varkens- en pluimveehouders en voor de consument, wil Jansen niet zeggen. Dat wordt volgens hem in de markt bepaald. Er zal wel worden onderzocht hoe de extra kosten die de boer mogelijk moet maken, verrekend kunnen worden in de keten. Op welke manier richting de consument gecommuniceerd gaat worden dat bij de inkoop van vlees extra eisen gelden ligt ook nog niet vast. Dat zal zeker gebeuren en boeren krijgen daarin ook een rol, aldus Jansen.

Bron: Boerderij Vandaag