Campagne ‘Vet recycle het’ slaat aan

28-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

ZOETERMEER, 28 januari 2013 – Sinds oktober 2012 is de campagne ‘Vet, Recycle het!’ actief op nationaal niveau met activiteiten gericht op gemeenten. Samen met Stichting Rioned, de koepel van gemeenten, waterschappen en rioolbedrijven, wordt de boodschap daarbij breed verspreid. De campagne werkte eind 2012 toe naar een climax rond de oliebollentijd en heeft op dat moment inderdaad veel resultaten bereikt.
Zo zijn de inzamelpunten nu landelijk op te zoeken voor consumenten middels een gemakkelijke opzoekmodule op www.vetrecyclehet.nl. Dit aantal inzamelpunten neemt momenteel sterk toe naar aanleiding van een mailing naar 10.000 sportclubs, met support van de KNVB. Alleen al in de eerste maand kwamen hierdoor bijna honderd aanmeldingen binnen. Ook veel gemeenten zijn actief de vetinzameling gaan oppakken.
Tevens is ingezet op veel free publicity aan het eind van het jaar, in de oliebollentijd. Rioned en MVO hebben begin december een persbericht verspreid en niet alleen zij maar ook veel gemeenten en waterschappen hebben over het onderwerp gecommuniceerd. Verder was er veel algemene publiciteit, bijvoorbeeld: vele lokale kranten en radiostations, Vara’s Vroege Vogels, Editie Nl, NOS 8 uur journaal, Radio 1, Robs grote Tuinverbouwing ), en de AD Oliebollentest.
Op Oudejaarsdag werd een Twitteroffensief ingezet. Een team vanuit de campagne zat klaar om vragen te beantwoorden van mensen die zelf oliebollen aan het bakken waren en lieten daarbij weten wat ze het beste met het gebruikte vet konden doen. Op dit moment in januari blijkt dat de aandacht voor de vetinzameling nog even aanhoudt met artikelen in kranten, magazines, nieuwsbrieven en websites.
 
Resultaat
De Waterschappen geven aan dat er minder vet dan anders in het riool is terechtgekomen bij de jaarwisseling. Een inventarisatie van het aantal ingezamelde kilogrammen wordt nu uitgevoerd. De plannen voor voortzetting van de campagne in 2013 worden momenteel met betrokken partijen nader uitgewerkt.

 

Bron: Culinair Net