Cafeïneconsumptie niet van invloed op de vochtbalans

10-09-2013 \\ Innofood nieuws

Koffie levert een belangrijke bijdrage aan de vochtinname, ook op warme dagen. Recent onderzoek toont aan dat een gematigde cafeïneconsumptie geen negatieve invloed heeft op de vochtbalans (1).

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van een gematigde hoeveelheid cafeïne op het totaal lichaamswater, intracellulair water (ICW) en extracellulair water (ECW). Aan deze dubbelblinde gerandomiseerde cross-over studie namen 30 gezonde niet-rokende mannen (20-39 jaar) deel met een gebruikelijke cafeïneconsumptie die minder dan 100 mg per dag bedroeg. Tijdens een periode van 4 dagen kregen ze 5 mg cafeïne/kg lichaamsgewicht/dag (~370 mg/dag) en 4 dagen een placebo (maltodextrine), met daartussen een wash-out periode van 3 dagen. Ongeacht de volgorde van de behandeling waren er geen veranderingen te zien in totaal lichaamswater, ICW of ECW. Ook bleek dat totaal lichaamswater, ICW en ECW geen verband hadden met de vetvrije massa, waterinname en lichamelijke activiteit.

De onderzoekers concluderen dat een gematigde dosis cafeïne, vergelijkbaar met 5 kopjes espresso*, geen invloed heeft op het totaal lichaamswater of de vochtdistributie in het lichaam van jongvolwassen mannen.

  
Vermijden cafeïne tijdens hittegolf onnodig
Tijdens de hitteperiode eerder deze zomer, heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan weer in werking gesteld. Hierin staan preventieve maatregelen om tijdens periode van extreme warmte gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen (bijv. ouderen, mensen met een chronische aandoening en jonge kinderen) te beperken. Bij deze groepen kan een verminderd dorstgevoel aanwezig zijn waardoor het moeilijker is het vochtgehalte op peil te houden.
In de nieuwste versie van het Hitteplan (2010) adviseert het RIVM niet langer om cafeïne te mijden. De hoeveelheid cafeïne in de dagelijkse kopjes koffie en thee is te laag om een negatief effect op de vochtbalans uit te oefenen. Ook ouderen kunnen rustig van hun dagelijks kopje koffie blijven genieten. Organisaties als het Rode Kruis en het Nationaal Ouderenfonds hebben hun informatie op de website recentelijk aangepast in lijn met het RIVM advies. Ook het Voedingscentrum adviseert voldoende vocht, waaronder koffie en thee, te drinken tijdens warm weer.
*Gemiddeld 75 mg cafeïne per kopje
  
Referentie

Silva A, et al. Total body water and its compartments are not affected by ingesting a moderate dose of caffeine in healthy young adult males. Appl Physiol Nutr Metab. 2013 jun; 38(6):626-32.

  

Bron: Kenniscentrum Koffie en Gezondheid